Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji (prej Delovna skupina za ehokardiografijo) pri Združenju kardiologov Slovenije skrbi za strokovni in znanstveni razvoj neinvazivnih slikovnih preiskav: ehokardiografije, ultrazvoka žil, MR in CT srca in žil ter scintigrafije srca. Pripravlja učne delavnice iz področja slikovnih preiskav, oblikuje standarde in normative za področje ehokardiografije in izdaja priporočila in stališča stroke glede klinične uporabe neinvazivnih slikovnih preiskav.

Sodeluje z Evropskim združenjem za slikovne preiskave v kardiologiji (EACVI).

Predsedujoča delovni skupini je doc. dr. Katja Ažman Juvan, dr. med.