Delovna skupina za aritmologijo in elektrostimulacijo srca

Delovna skupina za aritmologijo in elektrostimulacijo srca pri Združenju kardiologov Slovenije se posveča diagnostiki in zdravljenju motenj ritma ter ureditvi statusa aritmologije v Sloveniji.

Predsedujoča delovni skupini sta prof. dr. Andrej Pernat, dr. med. in mag. Rafael Skale, dr. med.