Slovenska aritmologija 2024

SLOvenian Arrhythmias 2024

Delovna skupina za aritmologijo in elektrostimulacijo srca, Združenje kardiologov Slovenije

Working group on arrhythmias and cardiac pacing at Slovenian Society of Cardiology

10. – 11. oktober, 2024 / October 10 – 11, 2024