Združenje kardiologov Slovenije

Združenje kardiologov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje zdravnikov kardiologov in drugih visoko specializiranih strokovnjakov s področja preventive, diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije bolezni srca in žilja, ki so se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj, raziskovanja, pedagoške dejavnosti in strokovnih informacij s tega področja ter aktivnega soustvarjanja slovenske medicinske doktrine in pravne regulative v kardiološki stroki.

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji (prej Delovna skupina za ehokardiografijo)  pri Združenju kardiologov Slovenije skrbi za strokovni in znanstveni razvoj neinvazivnih slikovnih preiskav: ehokardiografije, ultrazvoka žil, MR in CT srca in žil ter scintigrafije srca. Delovna skupina že več kot desetletje organizira redne tečaje Slovenske šole ehokardiografije.

Predsedujoča delovni skupini je doc. dr. Katja Ažman Juvan, dr. med.

Delovna skupina za preventivno kardiologijo

Preventivna kardiologija je subspecialnost kardiologije in vaskularne medicine, ki se prvenstveno posveča preprečevanju srčno-žilnih dogodkov in zapletov.

Predsedujoča delovni skupini sta prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. in prof. dr. Borut Jug, dr. med.

Delovna skupina za aritmologijo in elektrostimulacijo srca

Delovna skupina za aritmologijo in elektrostimulacijo srca pri Združenju kardiologov Slovenije se posveča diagnostiki in zdravljenju motenj ritma ter ureditvi statusa aritmologije v Sloveniji.

Predsedujoča delovni skupini sta prof. dr. Andrej Pernat, dr. med. in mag. Rafael Skale, dr. med.

Delovna skupina za invazivno in intervencijsko kardiologijo

Delovna skupina skrbi za rast in razvoj področja invazivne in intervencijske kardiologije v Sloveniji. Pokriva področje posegov od perkutanih koronarnih intervencij do zamenjave in poprave srčnih zaklopk. Skupina se zbere enkrat letno na srečanju “Koronarne intervencije”, ki je namenjeno izobraževanju specialistov in specializantov kardiologije in vaskularne medicine, interventnim kardiologom in kardio-kirurgom.

Trenutni predsednik delovne skupine je prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med.

Delovna skupina za urgentno in akutno kardiologijo

Skupina se zbere enkrat letno na srečanju “Akutna kardiologija v Sloveniji”, ki je namenjeno specializantom in specialistom interne medicine, kardiologije, urgentne medicine, anesteziologije, intenzivne medicine ter družinske/splošne medicine.

Trenutni predsednik delovne skupine je doc. dr. Peter Radšel, dr. med.