COVID – 19 OBVESTILO / ANNOUNCEMENT

Skupno stališče Združenja kardiologov Slovenije in Združenja za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu: COVID-19 in zdravljenje z zaviralci angiotenzin pretvarjajočega encima (ACE) ali blokatorji angiotenzinskih receptorjev (ARB)

ZDRUŽENJEKARDIOLOGOVSLOVENIJE

Aktualno

Redno letno plenarno zasedanje slovenskega Foruma o preventivi bolezni srca in žilja v organizaciji Delovne skupine za preventivno kardiologijo

Aktualno

Redno letno plenarno zasedanje slovenskega Foruma o preventivi bolezni srca in žilja v organizaciji Delovne skupine za preventivno kardiologijo

Zgodovina

Združenja kardiologov Slovenije

Združenje kardiologov Slovenije  je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje zdravnikov kardiologov in drugih visoko specializiranih strokovnjakov s področja preventive, diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije bolezni srca in žilja, ki so se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj, raziskovanja, pedagoške dejavnosti in strokovnih informacij s tega področja ter aktivnega soustvarjanja slovenske medicinske doktrine in pravne regulative v kardiološki stroki.