Delovna skupina za urgentno in akutno kardiologijo

Skupina se zbere enkrat letno na srečanju “Akutna kardiologija v Sloveniji”, ki je namenjeno specializantom in specialistom interne medicine, kardiologije, urgentne medicine, anesteziologije, intenzivne medicine ter družinske/splošne medicine.

Trenutni predsednik delovne skupine je doc. dr. Peter Radšel, dr. med.