Stopite v stik z nami

Združenje kardiologov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje zdravnikov kardiologov in drugih visoko specializiranih strokovnjakov s področja preventive, diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije bolezni srca in žilja, ki so se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj, raziskovanja, pedagoške dejavnosti in strokovnih informacij s tega področja ter aktivnega soustvarjanja slovenske medicinske doktrine in pravne regulative v kardiološki stroki.