Slovenska aritmologija 2022

SLOvenian Arrhythmias 2022

Delovna skupina za aritmologijo in elektrostimulacijo srca, Združenje kardiologov Slovenije

Working group on arrhythmias and cardiac pacing at Slovenian Society of Cardiology

21. – 22. oktober, 2022 / 21. – 22. October 2022