9. Delavnica klinične aritmologije in invazivne kardialne elektrofiziologije s podiplomsko šolo Osnove elektrostimulacije srca

Spletno srečanje

16. – 17. oktober, 2020