Invazivno zdravljenje atrijske fibrilacije

Invasive Atrial Fibrillation Treatment

Na delavnici bodo predstavljeni vsi aspekti (elektrofiziološkega in kirurškega) invazivnega zdravljenja AF. Preko izbranih predavanj, prenosov posegov v živo ter posnetimi posegi z diskusijo, bodo predstavljene trenutne smernice invazivnega zdravljenja AF.

Workshop will cover all aspects (EP and surgical) of invasive treatment of AF through live and pre-recorded cases.

4. – 5. november, 2021