UZ srca – 2. tečaj transtorakalne ehokardiografije (osnovni nivo)

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji (prej Delovna skupina za ehokardiografijo) pri Združenju kardiologov Slovenije že desetletje organizira redne tečaje Slovenske šole ehokardiografije.

28. januar, 2022