Covid-19 Obvestilo

Skupno stališče Združenja kardiologov Slovenije in Združenja za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

22. september, 2021