UZ srca – 1. tečaj transtorakalne ehokardiografije (osnovni nivo)

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji organizira teoretični del osnovnega nivoja.

12. marec, 2021