UZ srca – Šola transezofagealne ehokardiografije (osnovni nivo)

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji organizira teoretični del osnovnega nivoja.

26. marec, 2021