UZ srca – Šola transezofagealne ehokardiografije (napredni nivo)

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji organizira teoretični del naprednega nivoja.

16. – 17. april, 2021