Zaščiteno: UZ srca – 2. šola transezofagealne ehokardiografije (osnovni nivo) – strokovno gradivo

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Zaščiteno: IX. Slovenska šola transtorakalne ehokardiografije (1. tečaj) – strokovno gradivo

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Zaščiteno: UZ srca – 2. tečaj transtorakalne ehokardiografije (osnovni nivo) – strokovno gradivo

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Zaščiteno: VIII. Slovenska šola transtorakalne ehokardiografije (2. tečaj) – strokovno gradivo

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Zaščiteno: UZ srca – Šola transezofagealne ehokardiografije (napredni nivo) – strokovno gradivo

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Zaščiteno: UZ srca – Šola transezofagealne ehokardiografije (osnovni nivo) – strokovno gradivo

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Zaščiteno: UZ srca – 1. tečaj transtorakalne ehokardiografije (osnovni nivo) – strokovno gradivo

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.