Sodobna kardiologija 2022

Contemporary cardiology 2022

Redno letno znanstveno – strokovno srečanje Združenja kardiologov Slovenije z mednarodno udeležbo.

Annual scientific – professional meeting of the Slovenian Society of Cardiology with international participation.

27. – 28. maj, 2022 / 27. – 28. May 2022