UZ srca — Šola transezofagealne ehokardiografije

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji Združenja kardiologov Slovenije

Aktualno | Datum objave:

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji

26. 03. 2021 – TEE osnovni nivo

16. – 17. 04. 2021 – TEE nadaljevalni nivo

26. 03. 2021: TEE – OSNOVNI NIVO, teoretični del

Cilji tečaja: prepoznavanje osnovnih TEE projekcij in patologij, ki pomembno vplivajo na nadaljnje ukrepanje.

Ciljne skupine: specializanti in specialisti kardiologije, intenzivne medicine, anesteziologije, interne medicine, pediatrije, usmerjeni v kardiologijo.

Organizacijski odbor: Marta Cvijič, Daša Zugwitz, Boštjan Berlot, Tomaž Podlesnikar, Dušan Štajer, Mojca Bervar, Katja Ažman Juvan.

16. – 17. 04. 2021: TEE – NADALJEVALNI NIVO, teoretični del

Cilji tečaja: prepoznavanje in prikaz vseh TEE projekcij in patologij

Ciljne skupine: specializanti in specialisti kardiologije, specializanti in specialisti anesteziologije, ki so usmerjeni v  kardiovaskularno patologijo, specializanti in specialisti intenzivne medicine, ki so usmerjeni v kardiologijo, specializanti in specialisti pediatrije, usmerjeni v kardiologijo.

Organizacijski odbor: Katja Ažman Juvan, Mojca Bervar, Nataša Černič Šuligoj, Jana Ambrožič, Janez Toplišek, Dušan Štajer, Špela Mušič.

Kotizacija: osnovni nivo: 70 EUR / nadaljevalni nivo: 150 EUR

Kreditne točke SPI: osnovni nivo – 6,5 kreditnih točk, nadaljevalni nivo – 13 kreditnih točk

Organizator: Združenje kardiologov Slovenije, Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji, Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana; T: 01 43 42 100, e-pošta: sasa.radelj@sicardio.org.

Lokacija: Srečanje bo potekalo prek spleta.

Praktični del šole bo potekal modularno. Module lahko udeleženci izberejo glede na potrebe in predznanje. K osnovnemu teoretičnemu delu šole sodi predvsem osnovni modul. Vsi ostali moduli zahtevajo teoretično znanje nadaljevalnega nivoja. Po koncu vsakega teoretičnega dela bo spletni kolokvij, ki bo tudi predpogoj za udeležbo na modulu, saj želimo, da bodo moduli čim bolj praktično usmerjeni.

Praktične module bomo organizirali v sodelovanju z UKC Ljubljana predvidoma v mesecu maju.