AKTUALNO: Contemporary Cardiology at the Crossroads
 
SODOBNA KARDIOLOGIJA 2017
 

Letošnji tradicionalni izobraževalni dogodek Sodobna kardiologija 2017 bo potekal 20. in 21. aprila 2017 v Cankarjevem domu (Kosovelova dvorana) v Ljubljani. Gre za vrhunski izobraževalni dogodek slovenske kardiologije z mednarodno udeležbo in vsebinsko zelo raznovrstnim strokovnim programom, katerega osnova je ambicija in imperativ reprezentativnega nacionalnega združenja, ki deluje v javnem interesu, da širšo strokovno javnost redno in kontinuirano seznanja z najpomembnejšimi znanstvenimi in strokovnimi novostmi, ki so pomembne za vsakdanjo preventivno, diagnostično in terapevtsko kardiološko dejavnost. Oglejte si strokovni program na spletu ali si ga prenesite kot datoteko PDF. [več>>]

 
18. Forum o preventivi

Delovna skupina za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije vabi na že 18. Forum o preventivi bolezni srca in žilja, ki bo potekal 3. marca 2017 v Domus Medica v Ljubljani. K sodelovanju v okviru rednih letnih plenarnih zasedanj Foruma vabimo predvsem posameznike in organizacije, ki strokovno, znanstveno, organizacijsko in/ali ljubiteljsko že delujejo v okviru področja preventive bolezni srca in žilja. Poleg njih naj bi v Forumu aktivno sodelovali tudi drugi slovenski zdravniki in strokovnjaki različnih poklicnih profilov, ki jih preventiva bolezni srca in žilja posebej zanima. [več>>]

 
Mednarodni simpozij - februar 2017

Združenje kardiologov Slovenije - Kardiološka akademija prireja mednarodni simpozij The Power of Synergy . Simpozij bo potekal 3. februarja 2017 v Novem mestu. [več>>]

 
Jesensko strokovno srečanje

Združenje kardiologov Slovenije 23. novembra 2016 vabi na tradicionalno Jesensko strokovno in stanovsko srečanje z rednim letnim občnim zborom. Potekalo bo v Modri dvorani Domus medica, Dunajska c. 162, Ljubljana, s pričetkom ob 16. uri. Na strokovni del srečanja (16.00 - 18.00) so poleg vseh članov Združenja kardiologov Slovenije vabljeni tudi vsi ostali zainteresirani zdravniki. Udeležba na stanovskem delu (letni občni zbor) je omejena na člane združenja. Kotizacije za sodelovanje v strokovnem delu ni.[več>>]

 
Lipidna šola

Združenje kardiologov Slovenije organizira 27. oktobra 2016 v Mariboru Lipidno šolo - usmerjeno podiplomsko izpopolnjevanje iz preventivne kardiologije. Namen šole je strnjeno izpopolnjevanje s področja kliničnega pomena in izvajanja celostnega obvladovanja (diagnostike in zdravljenja) dislipidemij. V okviru šole želimo v skupno 8,5 urah programa pregledno opredeliti pomen upoštevanja celokupnega profila ogroženosti posamezne osebe kot temelja za ustrezno ukrepanje v smeri zmanjševanja srčno-žilne (SŽ) ogroženosti ob prisotnosti različnih, najpogostejših oblik dislipidemij. [več>>]

 
Šola ehokardiografije

Drugi tečaj V. slovenske šole transtorakalne ehokardiografije v letu 2016 je potekal od 30. septembra do 1. oktobra 2016 v Šmarjeških toplicah. Vse predstavitve predavanj lahko najdete med učnimi gradivi na strani Slovenske šole ehokardiografije. Teoretični izpit bo 9. januarja 2017. [več>>]

 
Ehokardiografija 2016

Ehokardiografija danes predstavlja osnovno preiskavo v kardiologiji, vendar zahteva od preiskovalca veliko teoretičnega in praktičnega znanja. Nova in posodobljena izdaja priročnika »Ehokardiografija v številkah« predstavlja povzetek številnih meritev in izračunov, ki se uporabljajo vsakodnevno ob bolniku.V Delovni skupini za slikovne preiskave v kardiologiji pri Združenju kardiologov Slovenije verjamemo, da bo priročnik v pomoč pri vsakdanjem delu tako mladim, ki začenjajo svojo pot, kot tistim že bolj izkušenim.

 
Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
ESC 2017: uporaba kisika pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt ne vpliva na umrljivost (več>>)  
ESC 2017: denervacija ledvic zniža krvni tlak pri bolnikih z neurejeno zmerno arterijsko hipertenzijo (več>>)  
ESC 2017: protivnetno zdravljenje s kanakinumabom zmanjša pogostnost srčno-žilnih dogodkov neodvisno od ravni krvnih maščob (več>>)  
ESC 2017: radiofrekvenčna ablacija izboljša izide pri bolnikih s fibrilacijo preddvorov in srčnim popuščanjem (več>>)  
ESC 2017: ukrepi za obvladovanje dejavnikov tveganja izboljšajo vzdrževanje sinusnega ritma pri bolnikih s fibrilacijo preddvorov in srčnim popuščanjem (več>>)  
ESC 2017: zdravljenje z rivaroksabanom in acetilsalicilno kislino izboljša izide pri bolnikih s stabilno srčno-žilno boleznijo (več>>)  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2016. All rights reserved!