AKTUALNO: CE Summit on Interventional Cardiology
 
Jesensko strokovno srečanje

Združenje kardiologov Slovenije 24. novembra 2017 vabi na tradicionalno Jesensko strokovno in stanovsko srečanje z letnim volilnim občnim zborom. Potekalo bo v Šport hotelu na Otočcu s pričetkom ob 16. uri. Na strokovni del srečanja (16.00 - 17.40) so poleg vseh članov Združenja kardiologov Slovenije vabljeni tudi vsi ostali zainteresirani zdravniki. Udeležba na stanovskem delu (letni občni zbor) je omejena na člane združenja. Kotizacije za sodelovanje v strokovnem delu ni.[več>>]

 
SODOBNA KARDIOLOGIJA 2017
 

Letošnji tradicionalni izobraževalni dogodek Sodobna kardiologija 2017 bo potekal 20. in 21. aprila 2017 v Cankarjevem domu (Kosovelova dvorana) v Ljubljani. Gre za vrhunski izobraževalni dogodek slovenske kardiologije z mednarodno udeležbo in vsebinsko zelo raznovrstnim strokovnim programom, katerega osnova je ambicija in imperativ reprezentativnega nacionalnega združenja, ki deluje v javnem interesu, da širšo strokovno javnost redno in kontinuirano seznanja z najpomembnejšimi znanstvenimi in strokovnimi novostmi, ki so pomembne za vsakdanjo preventivno, diagnostično in terapevtsko kardiološko dejavnost. Oglejte si strokovni program na spletu ali si ga prenesite kot datoteko PDF. [več>>]

 
18. Forum o preventivi

Delovna skupina za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije vabi na že 18. Forum o preventivi bolezni srca in žilja, ki bo potekal 3. marca 2017 v Domus Medica v Ljubljani. K sodelovanju v okviru rednih letnih plenarnih zasedanj Foruma vabimo predvsem posameznike in organizacije, ki strokovno, znanstveno, organizacijsko in/ali ljubiteljsko že delujejo v okviru področja preventive bolezni srca in žilja. Poleg njih naj bi v Forumu aktivno sodelovali tudi drugi slovenski zdravniki in strokovnjaki različnih poklicnih profilov, ki jih preventiva bolezni srca in žilja posebej zanima. [več>>]

 
Contemporary Cardiology

Mednarodni simpozij Contemporary Cardiology at the Crossroads: from CVD Prevention to Acute/Advanced Case Treatment je potekal 25. in 26. maja 2017 v Ljubljani. [več>>]

 
Mednarodni simpozij - februar 2017

Združenje kardiologov Slovenije - Kardiološka akademija prireja mednarodni simpozij The Power of Synergy . Simpozij bo potekal 3. februarja 2017 v Novem mestu. [več>>]

 
Šola ehokardiografije

Drugi tečaj V. slovenske šole transtorakalne ehokardiografije v letu 2016 je potekal od 30. septembra do 1. oktobra 2016 v Šmarjeških toplicah. Vse predstavitve predavanj lahko najdete med učnimi gradivi na strani Slovenske šole ehokardiografije. Teoretični izpit bo 9. januarja 2017. [več>>]

 
Ehokardiografija 2016

Ehokardiografija danes predstavlja osnovno preiskavo v kardiologiji, vendar zahteva od preiskovalca veliko teoretičnega in praktičnega znanja. Nova in posodobljena izdaja priročnika »Ehokardiografija v številkah« predstavlja povzetek številnih meritev in izračunov, ki se uporabljajo vsakodnevno ob bolniku.V Delovni skupini za slikovne preiskave v kardiologiji pri Združenju kardiologov Slovenije verjamemo, da bo priročnik v pomoč pri vsakdanjem delu tako mladim, ki začenjajo svojo pot, kot tistim že bolj izkušenim.

 
Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
AHA 2017: hitro uživanje hrane prispeva k razvoju debelosti in presnovnega sindroma (več>>)  
AHA 2017: bariatrični kirurški poseg zmanjša porabo protihipertenzijskih zdravil pri debelih bolnikih z arterijsko hipertenzijo (več>>)  
AHA 2017: zdravljenje z evolokumabom zmanjša pojavnost srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo (več>>)  
AHA 2017: učinek kanakinumaba na pojavnost srčno-žilnih dogodkov sorazmeren z velikostjo protivnetnega učinka (več>>)  
AHA 2017: vsaditev srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja varna tudi brez prekinitve zdravljenja z novejšimi protikoagulacijskimi zdravili (več>>)  
AHA 2017: restriktivnejši pristop k transfuziji krvi ne poveča pogostnosti resnih zapletov ob operaciji srca z zunajtelesnim krvnim obtokom (več>>)  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2016. All rights reserved!