AKTUALNO: VI. šola transtorakalne ehokardiografije (TTE)
 
Obremenitveno testiranje

Šola Obremenitveno testiranje v kardiologiji je namenjena zdravnikom spec. interne medicine in kardiologom, zdravnikom medicine dela prometa in športa, zdravnikom, ki sodelujejo pri obremenjevanju športnikov, zdravnikom, ki sodelujejo pri ocenjevanju delovne sposobnosti v invalidskih komisijah ter dipl. medicinskim sestram in zdravstvenikom, ki sodelujejo pri izvajanju obremenitvenih testov v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, ambulantah, v enotah medicine dela prometa in športa, centrih za rehabilitacijo srčnih bolnikov (zdravilišča, ambulantna rehabiliacija, KK, centri za rekreacijo športnikov, zdravih itd.) Vsa prosta mesta so zasedena, zato prijav ne sprejemamo več. Zaradi velikega zanimanja bomo izobraževanje ponovili v letu 2016. [več>>]

Občni zbor

Vabimo vas na redni letni občni zbor Združenja kardiologov Slovenije, ki bo letos potekal v soboto, 21.11.2015 ob 14.30 v šmarjeških Toplicah. Dnevni red:

1. Poročilo predsednika - dejavnost in poslovanje v 2015.
2. Poročilo nadzornega odbora.
3. Program dela v letu 2016 in naprej.
4. Razno: predlogi in pobude.

Letošnje jesensko srečanje organiziramo sočasno s podiplomsko šolo »Obremenitveno testiranje v kardiologiji«.

Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
Raven sečne kisline v serumu ni povezana z razširjenostjo nekaterih presnovnih in srčno-žilnih bolezni (več>>)  
Intenzivno zniževanje krvnega tlaka zagotavlja večjo zaščito pred srčno-žilnimi dogodki (več>>)  
Nizka koncentracija z občutljivo metodo izmerjenega troponina I ob sumu na akutni koronarni sindrom razkriva malo ogrožene bolnike (več>>)  
AHA 2015: zdravljenje z nitratom okrni dnevno telesno aktivnost bolnikov s srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (več>>)  
AHA 2015: zdravljenje z liraglutidom ne izboljša napovedi pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem (več>>)  
AHA 2015: čas do prvega odmerka adrenalina med oživljanjem po zastoju srca zunaj bolnišnice ni povezan s preživetjem z dobrim nevrološkim izidom (več>>)  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2013. All rights reserved!