AKTUALNO: Izročki predavanj Začetnega tečaja EKG
 
Jesensko strokovno srečanje

Združenje kardiologov Slovenije prireja 27. novembra 2014 v Domus Medica v Ljubljani jesensko strokovno srečanje z občnim zborom, katerega nosilna tema je Nove smernice za boljšo klinično prakso 2014. Na strokovni del srečanja (16.30 - 18.15), ki je namenjen razpravi o načinih uveljanja z dokazi podprtih kliničnih smernic v Sloveniji in predstavitvi nekaterih kliničnih smernic s področja srčno-žilne medicine, so vabljeni vsi člani Združenja kardiologov Slovenije, odprto pa je tudi za vse ostale zainteresirane zdravnike. Udeležba na stanovskem delu (letni občni zbor) je omejena na člane združenja.

Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
AHA 2014: zdravljenje z alirokumabom učinkovito zniža koncentracijo LDL-holesterola pri bolnikih, ki ne prenašajo zdravljenja s statini (več>>)  
AHA 2014: mehanska zunanja masaža srca ne izboljša izida po zastoju srca zunaj bolnišnice (več>>)  
AHA 2014: zdravljenje s cirkonijevim ciklosilikatom hitro in obstojno zniža koncentracijo kalija v serumu (več>>)  
AHA 2014: presejanje s CT koronarno angiografijo pri ogroženih bolnikih s sladkorno boleznijo ne vpliva na pojavnost srčno-žilnih dogodkov (več>>)  
AHA 2014: primarno preprečevanje srčno-žilnih dogodkov z acetilsalicilno kislino ni učinkovito? (več>>)  
AHA 2014: bolniki s koronarno opornico, prevlečeno s paklitakselom, potrebujejo dolgotrajnejše dvojno protiagregacijsko zdravljenje (več>>)  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2013. All rights reserved!