AKTUALNO: SODOBNA KARDIOLOGIJA 2016 / CONTEMPORARY CARDIOLOGY 2016
 
17. Forum o preventivi

Združenje kardiologov Slovenije - Delovna skupina za preventivo bolezni srca in žilja vabi na že 17. Forum o preventivi bolezni srca in žilja. Zasedanje Foruma bo potekalo 11. marca 2016 v Domus Medica v Ljubljani. K sodelovanju v okviru rednih letnih plenarnih zasedanj Foruma vabimo predvsem posameznike in organizacije, ki strokovno, znanstveno, organizacijsko in/ali ljubiteljsko že delujejo v okviru področja preventive bolezni srca in žilja. [več>>]

 
Sekcija za športno kardiologijo

Strokovni sestanek Sekcije za športno kardiologijo je namenjen specialistom in specializantom interne medicine/kardiologije in vaskularne medicine, medicine dela, prometa in športa, pediatrije, družinske medicine ter drugih strok, ki se ukvarjajo z obravnavo športnikov. Na srečanju bomo obravnavali najnovejša ameriška priporočila za obravnavo športnikov s srčno-žilnimi boleznimi ali sumom nanje, večji del srečanja pa posvetili interaktivni predstavitvi kliničnih primerov. [več>>]

 
Mednarodni simpozij - april 2016

Združenje kardiologov Slovenije - Kardiološka akademija prireja mednarodni simpozij Contemporary cardiology at the crossroads - from CVD prevention to acute/advanced case treatment. Simpozij bo potekal 18. in 19. aprila 2016 v hotelu Austria Trend Hotel v Ljubljani. [več>>]

 
Mednarodni simpozij - september 2016

Združenje kardiologov Slovenije - Kardiološka akademija prireja mednarodni simpozij Contemporary cardiology at the crossroads - from CVD prevention to acute/advanced case treatment. Simpozij bo potekal 12. in 13. septembra 2016 v Domus Medica Ljubljani. [več>>]

 
Obremenitveno testiranje

Šola Obremenitveno testiranje v kardiologiji je namenjena zdravnikom spec. interne medicine in kardiologom, zdravnikom medicine dela prometa in športa, zdravnikom, ki sodelujejo pri obremenjevanju športnikov, zdravnikom, ki sodelujejo pri ocenjevanju delovne sposobnosti v invalidskih komisijah ter dipl. medicinskim sestram in zdravstvenikom, ki sodelujejo pri izvajanju obremenitvenih testov v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, ambulantah, v enotah medicine dela prometa in športa, centrih za rehabilitacijo srčnih bolnikov (zdravilišča, ambulantna rehabiliacija, KK, centri za rekreacijo športnikov, zdravih itd.) Vsa prosta mesta so zasedena, zato prijav ne sprejemamo več. Zaradi velikega zanimanja bomo izobraževanje ponovili v letu 2016. [več>>]

Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
ACC 2016: zdravljenje z evacetrapibom nima učinka na pojavnost srčno-žilnih dogodkov pri zelo ogroženih bolnikih (več>>)  
ACC 2016: rutinski obisk pri zobozdravniku ni povezan z večjo pojavnostjo infekcijskega endokarditisa (več>>)  
ACC 2016: uživanje marihuane povezano z manjšo umrljivostjo in pogostnostjo zapletov po akutnem srčnem infarktu? (več>>)  
ACC 2016: raziskava GAUSS-3 ponudila objektivne dokaze o obstoju neželenih učinkov zdravljenja s statini na mišice (več>>)  
ACC 2016: rezultati raziskave HOPE-3 v prid uporabe statinov v primarnem preprečevalnem zdravljenju posameznikov s srednjo stopnjo srčno-žilne ogroženosti (več>>)  
ACC 2016: pogostnost nenadne smrti med tekmovanjem pri triatlonu večja kot pri maratonu (več>>)  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2013. All rights reserved!