AKTUALNO: Nove smernice za boljšo klinično prakso 2014
 
Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
Delavnica klinične aritmologije

V Ljubljani v Domus Medica bo 24. oktobra potekala 6. delavnica klinične aritmologije in invazivne kardialne elektrofiziologije z glavno temo Izzivi v obravnavi atrijske fibrilacije in ventrikularne tahikardije. Delavnica je namenjena aritmologom, kardiologom, internistom, specializantom kardiologije in interne medicine. Z organizacijo delavnice želimo strokovno javnost seznaniti s sodobno obravnavo bolnikov z motnjami srčnega ritma. Udeležbo na simpoziju želimo omogočiti čim večjemu številu zdravnikov in študentov medicine, ki jih ta problematika zanima, zato kotizacije za udeležbo na delavnici ni.

 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
AHA 2014: bolniki s koronarno opornico, prevlečeno s paklitakselom, potrebujejo dolgotrajnejše dvojno protiagregacijsko zdravljenje (več>>)  
AHA 2014: polovica vseh primerov zastrupitev z energijsko pijačo v ZDA pri otrocih, mlajših od 6 let (več>>)  
AHA 2014: podaljšanje dvojnega protiagregacijskega zdravljenja na 30 mesecev povezano z manjšo pojavnostjo pomembnih srčno-žilnih dogodkov (več>>)  
AHA 2014: 6-mesečno dvojno protiagregacijsko zdravljenje klinično enakovredno dolgotrajnejšemu zdravljenju s temi zdravili (več>>)  
AHA 2014: raziskava ISAR-SAFE ni pokazala razlike v skupnem kliničnem učinku 6-mesečnega in 12-mesečnega zdravljenja s klopidogrelom (več>>)  
AHA 2014: uvedba telefonsko vodenega oživljanja izboljša preživetje po zastoju srca zunaj bolnišnice (več>>)  
Strokovna srečanja
AHA Scientific Sessions 2014  
Domača stran vsakoletnega znanstvenega srečanja American Heart Association, 15. - 19. november 2014, Chicago, ZDA.  

Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2013. All rights reserved!