AKTUALNO: 18. Forum o preventivi bolezni srca in žilja
 
18. Forum o preventivi

Delovna skupina za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije vabi na že 18. Forum o preventivi bolezni srca in žilja, ki bo potekal 3. marca 2017 v Domus Medica v Ljubljani. K sodelovanju v okviru rednih letnih plenarnih zasedanj Foruma vabimo predvsem posameznike in organizacije, ki strokovno, znanstveno, organizacijsko in/ali ljubiteljsko že delujejo v okviru področja preventive bolezni srca in žilja. Poleg njih naj bi v Forumu aktivno sodelovali tudi drugi slovenski zdravniki in strokovnjaki različnih poklicnih profilov, ki jih preventiva bolezni srca in žilja posebej zanima. [več>>]

 
Mednarodni simpozij - februar 2017

Združenje kardiologov Slovenije - Kardiološka akademija prireja mednarodni simpozij The Power of Synergy . Simpozij bo potekal 3. februarja 2017 v Novem mestu. [več>>]

 
Jesensko strokovno srečanje

Združenje kardiologov Slovenije 23. novembra 2016 vabi na tradicionalno Jesensko strokovno in stanovsko srečanje z rednim letnim občnim zborom. Potekalo bo v Modri dvorani Domus medica, Dunajska c. 162, Ljubljana, s pričetkom ob 16. uri. Na strokovni del srečanja (16.00 - 18.00) so poleg vseh članov Združenja kardiologov Slovenije vabljeni tudi vsi ostali zainteresirani zdravniki. Udeležba na stanovskem delu (letni občni zbor) je omejena na člane združenja. Kotizacije za sodelovanje v strokovnem delu ni.[več>>]

 
Lipidna šola

Združenje kardiologov Slovenije organizira 27. oktobra 2016 v Mariboru Lipidno šolo - usmerjeno podiplomsko izpopolnjevanje iz preventivne kardiologije. Namen šole je strnjeno izpopolnjevanje s področja kliničnega pomena in izvajanja celostnega obvladovanja (diagnostike in zdravljenja) dislipidemij. V okviru šole želimo v skupno 8,5 urah programa pregledno opredeliti pomen upoštevanja celokupnega profila ogroženosti posamezne osebe kot temelja za ustrezno ukrepanje v smeri zmanjševanja srčno-žilne (SŽ) ogroženosti ob prisotnosti različnih, najpogostejših oblik dislipidemij. [več>>]

 
Elektrofiziološka delavnica

V kongresnem centru Domus Medica v Ljubljani 14. - 15. oktobra 2016 organiziramo že tradicionalno aritmološko srečanje z naslovom 7. delavnica klinične aritmologije in invazivne kardialne elektrofiziologije. Delavnica bo vsebinsko razdeljena na dva dela. Prvi dan bomo obravnavali novosti v aritmologiji 2016. Predstavljene bodo novosti na področju klinične in interventne obravnave najpogostejših motenj srčnega ritma. Sodelovali bodo ugledni strokovnjaki iz tujine in našega okolja. V sklopu Šole EKG drugi dan bodo vodilni strokovnjaki, interaktivno in s kliničnimi primeri, predstavili osnove interpretacije EKG na področju aritmologije. V sklopu šole bomo izdali priročnik EKG, v katerem bodo sistematično predstavljene teme, od osnov interpretacije EKG do prepoznave motenj srčnega ritma. [več>>]

 
Šola ehokardiografije

Drugi tečaj V. slovenske šole transtorakalne ehokardiografije v letu 2016 je potekal od 30. septembra do 1. oktobra 2016 v Šmarjeških toplicah. Vse predstavitve predavanj lahko najdete med učnimi gradivi na strani Slovenske šole ehokardiografije. Teoretični izpit bo 9. januarja 2017. [več>>]

 
Ehokardiografija 2016

Ehokardiografija danes predstavlja osnovno preiskavo v kardiologiji, vendar zahteva od preiskovalca veliko teoretičnega in praktičnega znanja. Nova in posodobljena izdaja priročnika »Ehokardiografija v številkah« predstavlja povzetek številnih meritev in izračunov, ki se uporabljajo vsakodnevno ob bolniku.V Delovni skupini za slikovne preiskave v kardiologiji pri Združenju kardiologov Slovenije verjamemo, da bo priročnik v pomoč pri vsakdanjem delu tako mladim, ki začenjajo svojo pot, kot tistim že bolj izkušenim.

 
SODOBNA KARDIOLOGIJA 2016

Letošnje tradicionalno reprezentativno letno strokovno-znanstveno srečanje Združenja kardiologov Slovenije z mednarodno udeležbo pod krovnim naslovom SODOBNA KARDIOLOGIJA 2016 bo potekalo 16. in 17. junija 2016 v Cankarjevem domu v Ljubljani. V okviru tokratnega srečanja smo za prvi dan dogovorili skupni simpozij članov Združenja kardiologov Slovenije in American College of Cardiology - s krovnim naslovom Recent advances in cardiovascular medicine. Udeležili se ga bodo nekateri vrhunski kardiologi iz Združenih držav Amerike, pa tudi tudi večina uveljavljenih domačih strokovnjakov in mnenjskih vodij z različnih področij srčno-žilne medicine. Drugi dan smo namenili nekaterim zelo pomembnim aktualnim temam sodobne kardiologije, predstavitvam izdaje s strani ZKS potrjenih in prevedenih smernic ESC (European Society of Cardiology), ki so bile v originalu izdane 2015, ter zanimivih kliničnih primerov. Prenesite si program v PDF datoteki. [več>>]

 
SPLETNI SEMINAR

Le 5 dni po uradni predstavitvi ESC/HFA smernic med kongresom Heart Failure Association v Firencah vas vabimo na spletno predstavitev v živo, kjer bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili smernice za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem s poudarkom na novostih in uporabnosti za slovenske razmere. [več>>]

 
Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
ACC 2017: preprečevalno zdravljenje z levosimendanom ne zmanjša pogostnosti zapletov po koronarni premostitveni operaciji z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka (več>>)  
ACC 2017: raven z občutljivo metodo izmerjenega troponina T povezana z umrljivostjo po kirurškem posegu zunaj srca (več>>)  
ACC 2017: uživanje marihuane povezano z večjo pogostnostjo srčnega popuščanja in možganskožilnih dogodkov (več>>)  
ACC 2017: z rezervo pretočnosti vodena oskrba vseh okvar koronarnih arterij ob primarni perkutani perkutani oskrbi zaradi akutnega srčnega infarkta prihrani kasnejše revaskularizacijske posege (več>>)  
ACC 2017: rivaroksaban preprečuje ponovitev venske trombembolije učinkovitejše kot acetilsalicilna kislina (več>>)  
ACC 2017: evolokumab zmanjša pojavnost srčno-žilnih dogodkov pri zelo ogroženih bolnikih, ki so že zdravljeni s statini (več>>)  
Strokovna srečanja
ACC.17  
Domača stran 66. znanstvenega srečanja American College of Cardiology, 17. - 19. marec 2017, Washington, ZDA.  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2016. All rights reserved!