AKTUALNO: Izročki predavanj Začetnega tečaja EKG
 
Izpit iz športne kardiologije

Izpit iz športne kardiologije bo 28.01.2015 ob 17.00 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Predavalnica 3. Trajal bo 120 minut in vseboval 100 vprašanj zaprtega tipa. Za uspešno opravljen izpit bo potrebno pravilno odgovoriti na 65 % vprašanj. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na asist. dr. Katjo Ažman Juvan, dr.med. (katja.azman@gmail.com).

Napovednik srečanj

Združenje kardiologov Slovenije vas marca 2015 vabi na strokovna srečanja:

Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
Obetavni rezultati preprečevanje venske trombembolije po operaciji s protismernim oligonukleotidom za faktor XI (več>>)  
Izmenjevalci kationov obetajo napredek v obvladovanju hiperkaliemije tudi v zunajbolnišničnem okolju (več>>)  
Patološka inverzija T-valov pri športnikih pogosto povezana z boleznijo srca (več>>)  
Odločanje za kirurško zdravljenje pri večini bolnikov z infekcijskim endokarditisom v skladu s smernicami (več>>)  
Izpostavljenost v družabnih medijih ni vplivala na število ogledov posameznega prispevka na spletni strani strokovne medicinske revije (več>>)  
AHA 2014: povečanje dostopnosti avtomatskih zunanjih defibrilatorjev povezano z boljšim preživetjem po zastoju srca zunaj bolnišnice (več>>)  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2013. All rights reserved!