AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
20. Forum o preventivi

Delovna skupina za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije vabi na jubilejni 20. Forum o preventivi bolezni srca in žilja, ki bo potekal 8. marca 2018 v Domus Medica v Ljubljani. K sodelovanju v okviru rednih letnih plenarnih zasedanj Foruma vabimo predvsem posameznike in organizacije, ki strokovno, znanstveno, organizacijsko in/ali ljubiteljsko že delujejo v okviru področja preventive bolezni srca in žilja. Poleg njih naj bi v Forumu aktivno sodelovali tudi drugi slovenski zdravniki in strokovnjaki različnih poklicnih profilov, ki jih preventiva bolezni srca in žilja posebej zanima. [več>>]

 
Contemporary Cardiology

Mednarodni simpozij Contemporary cardiology at the crossroads 2019: From CVD prevention to acute / advanced case treatment bo potekal 12. aprila 2019 v Domus Medica v Ljubljani. [več>>]

 
Jesensko strokovno srečanje

Združenje kardiologov Slovenije 29. novembra 2018 vabi na tradicionalno Jesensko strokovno in stanovsko srečanje z letnim občnim zborom. Potekalo bo v Domus Medica v Ljubljani s pričetkom ob 16. uri. Na strokovni del srečanja (16.00 - 18.00) so poleg vseh članov Združenja kardiologov Slovenije vabljeni tudi vsi ostali zainteresirani zdravniki. Udeležba na stanovskem delu (letni občni zbor) je omejena na člane združenja. Kotizacije za sodelovanje v strokovnem delu ni.[več>>]

 
CE Intervencijska kardiologija

 
Contemporary Cardiology

Mednarodni simpozij Contemporary cardiology at the crossroads 2018: From CVD prevention to acute / advanced case treatment bo potekal 20. in 21. septembra 2018 v Ljubljani. [več>>]

 
CMR Level 1 Course

Tečaj magnetne resonance srca (CMR) je namenjen kardiologom, radiologom, specialistom interne medicine in specializantom omenjenih strok, zlasti tistim, ki se ukvarjajo s slikovno diagnostiko srčno-žilnih bolezni. Potekal bo 12. in 13. oktobra 2018 na Bledu. Cilj tečaja je spoznavanje z osnovami magnetne resonance srca (nivo 1 po priporočilih EACVI - Evropskega združenja za slikovno diagnostiko srčno-žilnih bolezni). [več>>]

 
SODOBNA KARDIOLOGIJA 2018

Letošnji tradicionalni izobraževalni dogodek Sodobna kardiologija 2018 bo potekal 17. in 18. maja 2018 v Modri dvorani Domus Medica v Ljubljani. Gre za vrhunski izobraževalni dogodek slovenske kardiologije z mednarodno udeležbo in vsebinsko zelo raznovrstnim strokovnim programom, katerega osnova je ambicija in imperativ reprezentativnega nacionalnega združenja, ki deluje v javnem interesu, da širšo strokovno javnost redno in kontinuirano seznanja z najpomembnejšimi znanstvenimi in strokovnimi novostmi, ki so pomembne za vsakdanjo preventivno, diagnostično in terapevtsko kardiološko dejavnost. Oglejte si strokovni program na spletu. [več>>]

 
ALPE-ADRIA CARDIOLOGY 2018

Letošnje 26. srečanje Alpe-Adria Association of Cardiology bo potekalo 18. in 19. maja 2018 v Modri dvorani Domus Medica v Ljubljani. Oglejte si strokovni program na spletu ali si prenesite Zbornik prispevkov. [več>>]

 
Šola ehokardiografije 2018

Prvi tečaj VII. slovenske šole transtorakalne ehokardiografije v letu 2018 je potekal od 12. do 13. januarja 2018 v Šmarjeških toplicah. Vse predstavitve predavanj in učna gradiva za vstopni kolokvij so objavljena na spletni strani Slovenska šola ehokardiografije. [več>>]

 
Ehokardiografija 2018

Ehokardiografija danes predstavlja osnovno preiskavo v kardiologiji, vendar zahteva od preiskovalca veliko teoretičnega in praktičnega znanja. Nova in posodobljena izdaja priročnika »Ehokardiografija v številkah« predstavlja povzetek številnih meritev in izračunov, ki se uporabljajo vsakodnevno ob bolniku.V Delovni skupini za slikovne preiskave v kardiologiji pri Združenju kardiologov Slovenije verjamemo, da bo priročnik v pomoč pri vsakdanjem delu tako mladim, ki začenjajo svojo pot, kot tistim že bolj izkušenim.

 
Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
Novo v kardiologiji Arhiv>>
Koristi prostočasne telesne aktivnosti očitne tudi pri posameznikih, ki z njo začnejo v srednjih letih (več>>)  
Zdravljenje z zaviralci SGLT2 pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 zmanjša pogostnost sprejema v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja in napredovanja okvare delovanja ledvic (več>>)  
Zdravljenje z alfakalcidiolom ne zmanjša srčno-žilne ogroženosti pri bolnikih, ki ob zdravljenju s hemodializo nimajo sekundarnega hiperparatiroidizma (več>>)  
Zdravljenje s kisikom pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt nima dolgoročne koristi (več>>)  
Stopnja telesne zmogljivosti, dosežena med obremenitveno ehokardiografijo, napovednik umrljivosti zaradi srčno-žilnih in drugih vzrokov (več>>)  
Zdravljenje z alirokumabom zmanjša pojavnost ishemičnih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, ki po akutnem koronarnem sindromu prejemajo statin v intenzivnem odmerku (več>>)  


Združenje kardiologov Slovenije
Slovenska hiša srca
Štukljeva c. 48,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 43 42 100
Fax: +386 (0)1 43 42 101

Predsednik:
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Podpredsednika:
prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med
asist. Dragan Kovačič, dr. med.
Upravni odbor: 11 članov
Število članov: 160

Tajnica združenja:
Saša Radelj
e-pošta:
sasa.radelj@sicardio.org

Ustanovljeno leta 1992. Član Evropskega kardiološkega združenja in Svetovne federacije za srce od leta 1993

© Slovenian Society of Cardiology 2016. All rights reserved!