Sodobna kardiologija 2024

Contemporary cardiology 2024

Redno letno znanstveno – strokovno srečanje Združenja kardiologov Slovenije z mednarodno udeležbo.

Annual scientific – professional meeting of the Slovenian Society of Cardiology with international participation.

23. – 24. maj, 2024 / May 23-24, 2024