Srednjeevropski vrh za AKS in intervencijsko kardiologijo

Central European Summit on ACS and interventional Cardiology

Tradicionalno srečanje s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki, ki je namenjeno predstavitvi najnovejših dosežkov s področja intervencijske kardiologije in akutnega koronarnega sindroma v organizaciji Delovne skupine za invazivno in intervencijsko kardiologijo.

29. – 30. november, 2023