Sodobna kardiologija 2023

Contemporary cardiology 2023

Redno letno znanstveno – strokovno srečanje Združenja kardiologov Slovenije z mednarodno udeležbo.

Annual scientific – professional meeting of the Slovenian Society of Cardiology with international participation.

26. – 27. maj, 2023 / 26. – 27. May 2023