Lipidna šola

Aktualno | Datum objave:

27. maj 2021 – 17.00 – 20.00 – prvi del
3. junij 2021 –  17.00 – 20.00 – drugi del

V okviru Kardiološke akademije in v izvedbi Delovne skupine za preventivno kardiologijo združenja ponovno organiziramo usmerjeno strokovno izobraževanje – slovensko LIPIDNO ŠOLO, ki bo potekala v dveh delih v obliki spletnega izobraževanja.

Sodelovali bodo izbrani slovenski strokovnjaki s področja preventivne kardiologije, ki se usmerjeno ukvarjajo z obravnavo dislipidemij v klinični praksi.

Vsebina programa je primerna za zdravnike različnih specialnosti, predvsem zdravnike specialiste in specializante splošne/družinske medicine, splošne interne medicine, ter interniste – kardiologe in endokrinologe.

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno na 80.

Pridobitev kreditnih točk SPI pri ZZS je v postopku.

Prijave sprejemamo na spletni strani združenja do 25. maja 2021.

Strokovni / programski odbor:
Zlatko Fras, Borut Jug, Matija Cevc, Aleš Blinc, Urh Grošelj