22. Forum o preventivi bolezni srca in žilja

Redno letno plenarno zasedanje slovenskega Foruma o preventivi bolezni srca in žilja v organizaciji Delovne skupine za preventivno kardiologijo

Aktualno, | Datum objave:

Delovna skupina za preventivno kardiologijo

petek, 7. maj 2021, spletno srečanje 

Forum za preprečevanje bolezni srca in žilja je namenjen predstavitvi najnovejših spoznanj s področja preprečevanja, pravočasnega odkrivanja in obvladovanja bolezni srca in žilja ter izmenjavi mnenj, izkušenj in pogledov za tvorno sodelovanje vseh deležnikov, ki so v slovenskem prostoru vključeni v prizadevanja za preprečevanje bolezni srca in žilja oziroma omiliti njihove posledice.

Poteka od leta 1999 in vključuje predstavnike različnih strok in znanstvenih disciplin, ravni zdravstvenega varstva, strokovnih profilov, odločevalcev in nevladnih organizacij, vključno s predstavniki bolnikov. Stremi k ustreznemu prenosu znanja, diskusijam o strategijah preventivnega ukrepanja na kliničnem in populacijskem nivoju ter neprestanemu dialogu med odločevalci, izvajalci in uporabniki preventivnih storitev.

Delovna skupina za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije prevzema organizacijsko okrilje vsakoletnega Foruma za preprečevanje bolezni srca in žilja.