Zgodovina Združenja kardiologov Slovenije

Marko Gerbec

(tudi Marcus Gerbezius in Marko Grbec)

( *14.oktobra 1658, † 9.marca 1718 )

študiral filozofijo v Ljubljani, nato medicino na Dunaju, v Padovi in Bologni – diplomiral 1684

portret Marka Gerbca je na padovski MF v “Sala dei Quaranta” (Dvorani štiridesetih)

leta 1688 v Halleju sprejet med redne člane Academiae Naturae Curiosorum (z imenom Agesilaus)

leta 1693 – z imenom Intentus – eden od ustanoviteljev Academie Operosorum Labacensis v Ljubljani, (1712-1713 predsednik)

ustanovitelj prvega slovenskega poklicnega zdravniškega združenja Sv. Kozme in Damiana

velja za utemeljitelja slovenske znanstvene medicine1-4

napisal je vrsto znanstvenih del (opisi kl. primerov, knjige, letna poročila), ki so močno vplivala na razvoj medicine

v znanstvenem oziru je odločen pristaš izkustva, propagator profilakse in bojevnik proti alkoholizmu1

leta 1717 objavil članek v letnem glasilu nemške akademije naravoslovcev v Halleju, v katerem je opisal bolnika s klinično sliko ekstremne bradikardije zaradi popolnega preddvorno-prekatnega srčnega bloka3

44 let po objavi ga je citiral znani italijanski anatom G.B. Morgagni4

več kot 100 let kasneje sta popolni AV blok opisala Adams in Stokes5,6


  1. Pintar I. Grbec, Marko, operoz (1658–1718). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.
  2. Zupanič Slavec Z, Neudauer U. Marcus Gerbezius (1658–1718) in njegov prvi opis simptomatike kompletnega preddvorno-prekatnega srčnega bloka. Zdrav Vestn 2015; 84: 855–60.
  3. Gerbezius M. Constitutio anni 1717 a D. D. Marco Gerbezio Labaco 10 decem (Constitution of the year 1717 by D. D. Marco Gerbezio Labaco) Descripta. Miscellanea-Ephemerides Academiae Naturae Curiosorum. Cent. VII, VIII: In Appendice. 1718.
  4. Morgagni GB. De sedibus, et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque. ( e seats, and the causes of diseases investigated by anatomy …) 2 volumes in 1. Venetis, typ. Remondiniana. Reprinted in English translation in Willius & Keys, Cardiac Classics, 1941. p. 1771–82.
  5. Adams R. Cases of diseases of the heart, accompanied with pathological observations. Dublin Hospital Reports 1827; 4: 353–453.
  6. Stokes W. Observations on some cases of permanently slow pulse. Dublin Quarterly Journal of Medical Science 1846; 2: 73–85.