AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
 Sekcija za športno kardiologijo
 

Športna kardiologija je nova, hitro razvijajoča se veja kardiologije, ki se ukvarja z učinki redne telesne vadbe na srčno-žilni sistem. Njen glavni cilj je omogočiti in tudi spodbujati varno ukvarjanje s športom/telesno vadbo vsem, ki si tega želijo.

Da bi pospešili razvoj športne kardiologije v Sloveniji, smo oktobra 2013 v okviru Delovne skupine za preventivo in rehabilitacijo Združenja kardiologov Slovenije ustanovili Sekcijo za športno kardiologijo.

Upamo, da bo spletna stran Sekcije v pomoč vsem, ki jih to področje zanima.

Izpit iz športne kardiologije

Izpit iz športne kardiologije bo 28.01.2015 ob 17.00 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Predavalnica 3. Trajal bo 120 minut in vseboval 100 vprašanj zaprtega tipa. Za uspešno opravljen izpit bo potrebno pravilno odgovoriti na 65 % vprašanj. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na asist. dr. Katjo Ažman Juvan, dr.med. (katja.azman@gmail.com).

Center za športno kardiologijo

V okviru ambulantne preventivne dejavnosti Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo 22. 10. 2014 odprli Center za športno kardiologijo. Center je zasnovan interdisciplinarno in je namenjen obravnavi vseh starostnih skupin in kakovostnih razredov športnikov. V centru bodo delovali sodelavci različnih strok (zdravniki specialisti kardiologije in žilne medicine, interne medicine, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, specialisti medicine dela, prometa in športa). Poleg klinične obravnave športnikov bodo izvajali tudi raziskovalno in pedagoško delo. Prostori Centra so na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana, v 2. nadstropju, oddelek C.

 
Šola športne kardiologije

Šola športne kardiologije je potekala v sklopu rednega letnega srečanja Združenja kardiologov Slovenije Sodobna kardiologija 2014 od 12. do 13. junija 2014 v Portorožu. Oglejte si seznam predavanj z izročki, na voljo pa so vam tudi video posnetki izbranih predavanj.

Vzroki nenadnih srčnih smrti pri športnikih
Vzroki za sinkopo pri športniku
Sindrom dolge dobe QT
Sindrom Brugada
Nadprekatne aritmije pri športnikih
Prekatne aritmije pri športnikih
Bradikardne motnje ritma pri športnikih
Doping in srce
Razlikovanje športnega srca od ARVD
Left ventricular Non Compaction vs. Athlete's Heart
Koliko športa je zdravo?
Preventivni pregledi srčno-žilnega sistema pri otrocih
Pre-participation screening of young competitive athletes
Preventivni pregledi srčno-žilnega sistema pri rekreativnih športnikih
Preventivni pregledi tekmovalnih športnikov
 
Spletno izobraževanje

Spletna stran EACPR (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation) ponuja brezplačen dostop do 17 tečajev iz različnih področij športne kardiologije. Pred uporabo se je potrebno brezplačno včlaniti v EACPR. Na spletni strani je vsak mesec tudi kviz iz športne kardiologije.

 

Izšla je knjiga Športna kardiologija, ki sta jo uredila Katja Ažman Juvan in Borut Jug. Knjiga je po ceni 40 EUR na voljo na sedežu Združenja kardiologov Slovenije (Slovenska hiša srca, Štukljeva c. 48, Ljubljana) in v tajništvu Interne klinike UKC Ljubljana.
Preverite svoje poznavanje EKG. V testu je predstavljenih 28 normalnih EKG posnetkov in EKG posnetkov pri bolezenskih stanjih, ki so po svoji pomembnosti ali posebnostih takšna, da bi jih moral prepoznati vsakdo, ki uporablja EKG pri svojem delu.

© Slovenian Society of Cardiology 2008. All rights reserved!