AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Združenje kardiologov Slovenije - Delovna skupina za preventivno kardiologijo

prireja strokovno sreeanje

 
20. Forum o preventivi bolezni srca in žilja  
8. marec 2019
Ljubljana, Domus Medica

 
K sodelovanju v okviru rednih letnih plenarnih zasedanj Foruma vabimo predvsem posameznike in organizacije, ki strokovno, znanstveno, organizacijsko in/ali ljubiteljsko že delujejo v okviru področja preventive bolezni srca in žilja. Poleg njih naj bi v Forumu aktivno sodelovali tudi drugi slovenski zdravniki in strokovnjaki različnih poklicnih profilov, ki jih preventiva bolezni srca in žilja posebej zanima.
 
8. marec 2019
8.00-8.30Registracija udeležencev
8.30-9.00Uvodne besede
Mojca Gobec
Generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje
Zlatko Fras
Predsednik združenja kardiologov Slovenije
9.00-10.30Osrednja tema: Kakovost oskrbe koronarnih bolnikov v Sloveniji - od kliničnih raziskav do administrativnih podatkov
9.00-9.15Rutinski podatki: Kakovost bolnišničnega zdravljenja bolnikov s srčnim infarktom v Sloveniji
Borut Jug
9.15-9.30Raziskave: Izsledki raziskav Euroaspire
Zlatko Fras
9.30-9.45Klinični registri: Kakovost kardiovaskularne rehabilitacije v Sloveniji
Barbara Krunič, Maja Pušnik Vrčkovnik, Marko Novaković
9.45-10.00Praktične dileme: Kakovost oskrbe koronarnega bolnika v družinski medicini v Sloveniji
Vlasta Vodopivec Jamšek
10.00-10.30Razprava
10.30-11.00Odmor s kavo
11.00-12.30Klinična preventiva: Srčno-žilne bolezni v družini - kako pristopiti k posamezniku z obremenilno družinsko anamnezo?
11.00-11.15Ateroskleroza v družini
Zlatko Fras
11.15-11.30Družinske dislipidemije
Barbara Krevel
11.30-11.45Venski tromboembolizmi v družini in dedne trombofilije
Tjaša Vižintin Cuderman
11.45-12.00Nenadne srčne smrti v družini
Jerneja Tasič
12.00-12.15Bolezni aorte in perifernih arterij
Aleš Blinc
12.15-12.30Razprava
12.30-13.30Kosilo
13.30-15.30Populacijska preventiva: Epidemija debelosti - kje smo in kam gremo v Sloveniji?
13.30-13.50Od debelosti do bolezni srca in žilja
Zlatko Fras
13.50-14.10Od prehrane do debelosti v Sloveniji
Igor Pravst
14.10-14.30Pristop k debelosti odraslega
Andrej Janež
14.30-14.50Pristop k debelosti otroka
Primož Kotnik
14.50-15.10Obvladovanje debelosti v preventivnih programih
Sanja Vrbovšek
15.10-15.30Razprava in sklepi Foruma
 
V slovenskem Forumu za preventivo bolezni srca in žilja sodelujejo: Združenje kardiologov Slovenije - Delovna skupina za preventivno kardiologijo, Sekcija za hipertenzijo, Združenje nevrologov, Združenje za žilne bolezni Slovenskega zdravniškega društva, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zveza koronarnih klubov in društev Slovenije, Društvo bolnikov operiranih na srcu, Nacionalni inštitut za javno zdravje - Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, Ministrstvo za zdravje.

Kotizacije ni.

Kreditne točke SPI: 6

Prijave in dodatne informacije: ga. Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije, Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana. T 01 43 42 100, E sasa.radelj@sicardio.org.

 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!