AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Združenje kardiologov Slovenije

prireja strokovno sreeanje

 
Jesensko strokovno in stanovsko srečanje Združenja kardiologov Slovenije  
29. november 2018
Domus Medica, dvorana Julijana, Ljubljana

 
 
29. november 2018
16.00-18.00Strokovni del
16.00-16.30Marko Gerbec - za slovenske kardiologe
Zvonka Zupanič Slavec
16.30-18.00Poudarki najnovejših smernic in priporočil - ESC 2018
16.35Obravnava arterijske hipertenzije
Zlatko Fras, Jana Brguljan Hitij
16.55Nova, četrta univerzalna definicija srčnega infarkta
Peter Radšel
17.15Revaskularizacijja miokarda
Matjaž Bunc Matija Jelenc
17.35Obravnava bolezni srca v nosečnosti
Mirta Koželj
18.00-18.30Odmor
18.30-20.00Stanovski del
18.30Letni občni zbor Združenja kardiologov Slovenije
1. Poročilo predsednika - dejavnost in poslovanje ZKS v 2018.
2. Poročilo nadzornega odbora.
3. Načrt dela v letu 2019 in naprej.
4. Razno: predlogi in pobude.

20.00Družabno srečanje
 
Na strokovni del srečanja (16.00 – 18.00) so poleg vseh članov Združenja kardiologov Slovenije (ZKS) vabljeni tudi vsi ostali zainteresirani zdravniki. Kotizacije za sodelovanje v strokovnem delu ni.

Udeležba na stanovskem delu (letni občni zbor) je omejena na člane ZKS. Za namen racionalne logistike srečanja (pogostitev) prosimo člane, da se za sodelovanje prijavite (registrirate) po e-pošti.

Prijave: Združenje kardiologov Slovenije, Štukljeva 48, SI-1000 Ljubljana

Tajništvo: ga. Saša RADELJ; e-naslov: sasa.radelj@sicardio.org.

 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!