AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
KO za kardiologijo, UKC Ljubljana in
Združenje kardiologov Slovenije

prirejata strokovno sreeanje

 
Osma delavnica klinične aritmologije in invazivne kardialne elektrofiziologije v Ljubljani  
12. - 13. oktober 2018
Ljubljana, Domus Medica

 
 
12. oktober 2018
Registracija
13.00Pozdravni nagovor
Aritmologija v Sloveniji / kje smo v letu 2018 in kako naprej?
Arrhythmology in Slovenia - where are we in 2018 and look to the future

M. Šinkovec (Ljubljana)
Atrijska fibrilacija - novosti 2018
Atrial Fibrillation - update 2018

13.10Sporočila najpomembnejih raziskav na področju AF v preteklem letu
Top five messages from recent AF trials

Anić A. (Split)
13.30Nova antikoagulantna zdravila in invazivni elektrofiziološki posegi
Invasive EP procedures in the era of NOAC

Klemen L. (Ljubljana)
13.50Katetrska ablacija AF brez uporabe rentgenskih žarkov
Fluoroless catheter ablation of AF - fact or fiction?

Antolič B., Jan M. (Ljubljana)
14.10Pristop k zdravljenju AF z zdravili in katetrsko ablacijo
AF treatment - ablation vs. medical approach

Šinkovec M. (Ljubljana)
14.30Register SECE-AF - pomen in prvi rezultati
SECE AF registry - rationale and preliminary results

Pavlović N. (Zagreb)
14.50Pristop k obravnavi atrijskih tahikardij, ki se pojavijo po ablaciji AF
Atrial tachycardias following persistent AF ablation: identification of mechanism and ablation strategy

Scherr D. (Graz)
15.20-15.40Coffee break
15.40Nove tehnologije na področju radiofrekvenčne katetrske ablacije aritmij
Novel tools for radiofrequency ablation of arrhythmias

Peichl P. (Prague)
16.00Katetrska ablacija VT pri ishemični bolezni srca - pristopi v letu 2018
Catheter ablation of VT in ischemic heart disease - my preferred approach in 2018

Tomović M. (Belgrade)
16.20Bolnikom z ishemično boleznijo srca in prekatnimi motnjami srčnega ritma - preventivna katetrska ablacija ali klinično sledenje (PREVENTIVE VT Study rationale and design)
Patients with chronic ischaemic heart disease and ventricular arrhythmias - preventive ablation or watchful waiting (PREVENTIVE VT study rationale and design)

Žižek D., Klemen L. (Ljubljana)
16.40Vloga intrakavitarnega VT pri vodenju ablacije VT
Role of intracardiac echocardiography in guiding VT ablation

Pernat A., Antolič B. (Ljubljana)
17.00-17.20Odmor
Coffee break

17.20Ablacija ventrikularne tahikardije pri bolniku z anevrizmo levega prekata - prikaz primera in pregled obstoječe literature
Ablation of ventricular tachycardia in patients with left ventricular aneurysm - case report and review of available data

Naji F., Antolič B. (Maribor, Ljubljana)
17.40Proaritmični in antiaritmični učinki transplantaciije zarodnih matičnih celic pri bolnikih s srčnim popuščanjem
Proarrhythmic and antiarrhythmic effects of stem cell transplant for treatment of advanced heart failure patients

Vrtovec B. (Ljubljana)
18.00Brezelektrodni srčni spodbujevalnik - kdo so primerni kandidati?
Leadless pacemaker - overview of indications and initial experiences

Zupan I. (Ljubljana)
18.20Elektrostimulacija Hisovega snopa - fiziološko primernejši način stimulacije?
Permanent direct His-bundle pacing - physiologically optimal pacing modality?

Žižek D. (Ljubljana)
18.40Zaključek in kratek program ob 10. obletnici 1. delavnice klinične aritmologije in invazivne kardialne elektrofiziologije v Ljubljani
Conclusion and short cultural programme to acknowledge 10th anniversary of the First Ljubljana Workshop on Clinical Arrhythmology and Invasive Cardiac Electrophysiology

 
13. oktober 2018
Šola EKG–
prepoznavanje genetskih vzrokov aritmijs prikazom kliničnih primerov
8.30-8.45EKG - uvod
Normalen izvid
M. Šinkovec
8.45-9.30EKG in doba QT
Dolga doba QT
B. Antolič
Kratka doba QT
L. Klemen
Sindrom Andersen-Tawil
J. Tasič
9.30-10.00EKG in sindromi vala J
Sindrom Brugada
J. Tasič
Sindrom zgodnje repolarizacije
T. Ravnikar
10.00-10.30EKG in fibrilacija
Idiopatska ventrikularna fibrilacija
L. Klemen
Kateholaminergična polimorfna ventrikularna tahikardija
M. Jan
Atrijska fibrilacija
M. Šinkovec
10.30-11.00Odmor
11.00-12.00EKG in genetske kardiomiopatije
Aritmogena kardiomiopatija
A. Pernat
Hipertrofična kardiomiopatija
J. Toplišek
Nekompakcijska kardiomiopatija
A. Cerar
Dilatacijska kardiomiopatija
G. Poglajen
Restrikcijska kardiomiopatija
G. Zemljič
12.00-12.15EKG in aritmije pri otroku
U. Mazić
12.15-12.45EKG - posebnosti aritmij pri športniku
K. Ažman, T. Ravnikar
12.45-13.30Prigrizek s kavo
13.30-13.45EKG in bradiaritmije
Napredujoča bolezen prevodnega sistema
D. Žižek
14.45-15.00EKG in provokacijski testi
Provokacijski testi pri sumu na genetsko aritmijo
B. Antolič, J. Tasič
15.15Kolokvij
 
 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!