AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Slovenian Society of Cardiology - Working Group for Cardiovascular Imaging

prireja strokovno sreeanje

 
Slovenian Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Level 1 Course  
12. - 13. oktober 2018
Hotel Astoria, Bled

 
The course is designed for cardiologists, radiologists and internists (specialists and in training), who are interested in obtaining basic knowledge about the principles and clinical value of CMR in different cardiac diseases. The program includes CMR lectures, workshops with clinical cases and hands-on sessions on CMR workstations.

Tečaj magnetne resonance srca (CMR) je namenjen kardiologom, radiologom, specialistom interne medicine in specializantom omenjenih strok, zlasti tistim, ki se ukvarjajo s slikovno diagnostiko srčno-žilnih bolezni. Cilj tečaja je spoznavanje z osnovami magnetne resonance srca (nivo 1 po priporočilih EACVI – Evropskega združenja za slikovno diagnostiko srčno-žilnih bolezni). Predstavljene bodo različne magnetnoresonančne tehnike ter klinična uporabnost pri različnih boleznih srca in žilja. Organizirane bodo tudi delavnice s kliničnimi primeri in vaje na delovnih postajah.

Faculty / Predavatelji:

1. Chiara Bucciarelli-Ducci, MD, PhD; Bristol Heart Institute, University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, Bristol (UK)

2. Robin Nijveldt, MD, PhD; Department of Cardiology, Radboud University Medical Center, Nijmegen (The Netherlands)

3. Anna Baritussio, MD, PhD; Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, University of Padua, Padua (Italy)

4. Pavel Berden, MD; Institute of Radiology, University Medical Centre Ljubljana, Ljubljana (Slovenia)

5. Tomaž Podlesnikar, MD; University Medical Centre Maribor, Slovenia; Leiden University Medical Center, Leiden (The Netherlands)

6. Boštjan Berlot, MD; University Medical Centre Ljubljana, Ljubljana (Slovenia); Bristol Heart Institute, University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, Bristol (UK)
 
12. oktober 2018
Lecture Room 1 / Predavalnica 1
8.30-8.50Registration / registracija udeležencev
8.50-9.00Welcome / Pozdrav in dobrodošlica
Bucciarelli-Ducci, Podlesnikar

Chairs / Predsedujoča: Bucciarelli-Ducci, Nijveldt
9.00-9.10Intro: CMR in Cardiology, CMR certification
Bucciarelli-Ducci
9.10-9.30CMR Physics Made Easy
Podlesnikar
Q&A (5 min)
9.35-9.55Basic CMR Pulse Sequences (cine, edema, perfusion, LGE)
Nijveldt
Q&A (5 min)
10.00-10.15CMR Safety and Contraindications
Berlot
10.20-10.45Coffee break / Odmor za kavo
10.45-11.05LV/RV Function
Baritussio
Q&A (5 min)
11.10-11.40Chronic Ischemic Heart Disease - Viability
Nijveldt
Q&A (5 min)
11.45-12.05Stress CMR (adenosine & dobutamine)
Bucciarelli-Ducci
Q&A (5 min)
12.10-12.40Cardiomyopathies
Bucciarelli-Ducci
Q&A (5 min)
12.45-14.00Lunch / Kosilo
14.00-14.20Cardiac Masses
Baritussio
Q&A (5 min)
14.25-14.45Vascular CMR
Berden
Q&A (5 min)
14.50-15.00Short break / Kratek odmor
Lecture Room 1&2 / Predavalnici 1&2
15.00-18.00Workshops in 2 groups / Delavnice v 2 skupinah
(90 min each)
Hands on Image Analysis (workstations) / Vaje na delovnih postajah
Lecture Room 2 / Predavalnica 2
Cases: Ischemic (45 min x2) and non-ischemic (45 min x2) / Klinični primeri
Lecture Room 1 / Predavalnica 1

 
13. oktober 2018
Lecture Room 1 / Predavalnica 1
Chairs / Predsedujoča: Nijveldt, Baritussio
9.00-9.30Acute Ischemic Heart Disease
Nijveldt
Q&A (10 min)
9.40-10.10Flow and Valvular Heart Disease
Podlesnikar
Q&A (10 min)
10.20-10.50Overview of Congenital Heart Disease
Berden
Q&A (10 min)
11.00-11.20Coffee break / Odmor za kavo
11.20-11.40Pericardium
Baritussio
Q&A (10 min)
11.50-12.10Image artefacts
Berlot
Q&A (10 min)
12.20-12.50Extra-Cardiac Findings in CMR
Bucciarelli-Ducci
Q&A (10 min)
13.00-14.30Lunch / Kosilo
Lecture Room 1&2 / Predavalnici 1&2
14.30-16.30Workshops in 2 groups / Delavnice v 2 skupinah
(60 min each)
Hands-on Image analysis (workstations) / Vaje na delovnih postajah
Lecture Room 2 / Predavalnica 2
Cases: Valve/flow (30min x2), pericardium/masses (30min x2) / Klinični primeri
Lecture Room 1 / Predavalnica 1
16.30-16.45Short break / Kratek odmor
16.45-17.30Quiz/Minitest (Kviz/minitest)
Faculty / Predavatelji
 
Organized by / Organizator: Slovenian Society of Cardiology, Working Group for Cardiovascular Imaging / Združenje kardiologov Slovenije, Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji

Course directors / Vodji šole: Tomaž Podlesnikar, Chiara Bucciarelli-Ducci

Organizing committee / Organizacijski odbor: Boštjan Berlot, Nataša Černič Šuligoj, Zlatko Fras, Tomaž Podlesnikar, Daša Zugwitz

Number of participants: The course is limited to 30 participants. We kindly ask you to register before 20th September 2018.

Število udeležencev: je omejeno na 30, zato prosimo za predhodno prijavo najkasneje do 20. septembra 2018 oz. do zapolnitve mest.

Credits: the course in in the process of accreditation at Medical Chamber of Slovenia - the exact number of credits will be known later. The course is in the process of obtaining EACVI endorsement. Participant will receive a Level 1 CMR certificate at the end of the course.

Kreditne točke: Postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije je v teku. Število kreditnih točk bo znano naknadno. Prav tako je v teku postopek akreditacije s strani Evropskega združenja za slikovno diagnostiko (EACVI endorsement). Potrdilo o udeležbi oz. Level 1 CMR certificate prejmejo udeleženci ob zaključku srečanja.

Registration fee (including VAT) / Kotizacija (z vključenim DDV): 300 EUR. Includes: attendance to the scientific sessions and workshops, lunch and coffee breaks. Kotizacija vsebuje: udeležbo na predavanjih, praktičnih vajah, kosilo in pogostitve med odmori.

Accommodation / Hotelska namestitev: is not included in the registration fee / Namestitev v hotelu ni vključena v kotizacijo

Information and reservation / Informacije in rezervacije: Hotel Astoria Bled, Prešernova 44, 4260 Bled. T: +386 4 579 44 00, E: marketing.astoria@vgs-bled.si

Payment details / Podatki za plačilo:

Slovenian Society of Cardiology / Združenje kardiologov Slovenije
Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0222 2001 8629 680; Nova Ljubljanska banka d.d.
Payment description: CMR course + name of the participant
Pripis: CMR tečaj + priimek udeleženca.

Registration and information / Prijave in informacije: Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije, Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana; tel. 01 43 42 100, fax 01 43 42 101, e-mail: sasa.radelj@sicardio.org, Tomaž Podlesnikar, course co-director / vodja šole; e-mail: tomaz.podlesnikar@gmail.com

 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!