AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Združenje kardiologov Slovenije – Kardiološka akademija

prireja strokovno sreeanje

 
Sodobna kardiologija 2018
Redno letno znanstveno-strokovno srečanje Združenja kardiologov Slovenije z mednarodno udeležbo
 
17. - 18. maj 2018
Modra dvorana, Domus Medica, Ljubljana

 
 
17. maj 2018
9.00-9.30Otvoritev in uvodni pozdravi dobrodošlice
9.30-11.30Sklop 1
Kako bi zdravil svojega bolnika - predstavitve in obravnava zanimivih kliničnih primerov

Predsedujoči in žirija: Nataša Černič Šuligoj (Izola), Dušan Kovač (Murska Sobota)
V predstavitvah primerov in reševanju ter razpravi sodelujejo kardiologi iz vseh slovenskih centrov
Klinični primer 1
Zdravniške dokončne odločitve - so vedno res dokončne?

Predstavitev
David Bele, Jernej Grmek, Petra Glinšek, Marko Kmet (Odsek za kardiologijo, Interni oddelek, Splošna bolnišnica Novo mesto)
Reševanje in razprava
Ksenija Rovan Krivec, Ivana Sokolović, Boštjan Bercko (Kardiološki oddelek, Splošna bolnišnica Celje)
Klinični primer 2
Zdravljenje kardiorenalnega sindroma s hemodializo

Predstavitev
Daniel Košuta, Katja Vrbinc Vrtek, Tjaša Furlan, Veronika Grilj, Simona Poznič, Anton Adamlje, Boštjan Leskovar (Interni oddelek, Splošna bolnišnica Trbovlje)
Reševanje in razprava
Meta Penko, Barbara Krunič, Tadej Željko (Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor)
Klinični primer 3
Družinska oblika transtiretinske amiloidoze srca - od A do Ž

Predstavitev
Marko Šluga, Tomaž Šavli (Kardiološki odsek, Interni oddelek, Splošna bolnišnica Jesenice)
Reševanje in razprava
Polonca Kogoj, Luka Lipar, Gregor Zemljič (Klinični oddelek za kardiologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
Klinični primer 4
Zdravljenje endokarditisa - nikoli dokončana zgodba

Predstavitev
Maja Vrčkovnik Pušnik, Cirila Slemenik Pušnik (Oddelek za interno medicino, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec)
Reševanje in razprava
Maja Tomšič Kristan, Matej Valentinčič, Robert Winkler (Oddelek za kardiologijo, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica)
11.30-12.00Odmor
12.00-13.00Sklop 2
Dosežki in presežki slovenske kardiologije

Predsedujoča: Katja Ažman Juvan (Ljubljana, Slovenija), Vojko Kanič (Maribor, Slovenija)
Začetne izkušnje z zdravljenjem z MitraClip
Jana Ambrožič (Ljubljana, Slovenija)
Uvajanje sodobnih metod elektrostimulacije
Igor Zupan (Ljubljana, Slovenija)
Oblikovanje mreže ambulantnih srčnih rehabilitacijskih centrov v Sloveniji
Borut Jug (Ljubljana, Slovenija)
Stanje in razvoj kardiologije in vaskularne medicine v jugovzhodni Sloveniji
David Bele, Iztok Gradecki (Novo mesto, Slovenija)
13.00-13.30Sklop 3
Satelitski simpozij (pokrovitelj Meditrina)

Predsedujoča: Igor Zupan, Jerneja Tasič (Ljubljana, Slovenija)
Pomembnost odkrivanja hitre atrijske aktivnosti
Igor Zupan (Ljubljana, Slovenija)
Optimizacia CRT s pomočjo hemodinamskega senzorja
Jerneja Tasič (Ljubljana, Slovenija)
Možnost odkrivanja apneje v spanju s pomočjo holterja
TBC
13.30-14.30Kosilo
14.30-16.15Sklop 4
Najnovejše smernice ESC in slovenska priporočila

Predsedujoča: Matjaž Bunc (Ljubljana, Slovenija), Dragan Kovačić (Celje, Slovenija)
Periferna arterijska žilna bolezen
Miodrag Janič, Aleš Blinc (Ljubljana, Slovenija)
Bolezni srčnih zaklopk
Matjaž Bunc (Ljubljana, Slovenija)
Sinkopa
Bor Antolič (Ljubljana, Slovenija)
Zdravljenje z dvema antiagregacijskima zdraviloma
Dragan Kovačič (Celje, Slovenija)
Srčni infarkt z dvigom veznice ST (STEMI)
Peter Radšel (Ljubljana, Slovenija)
16.15-16.45Odmor
16.45-18.00Sklop 5
Kardiologi jutrišnjega dne

Ustne predstavitve prostih tem in kliničnih primerov

Predsedujoča: Andreja Sinkovič (Maribor, Slovenija), Luka Lipar (Ljubljana, Slovenija)
Vodenje ablacije prekatne ektopije iz papilarne mišice s pomočjo intrakavitarnega ultrazvoka
Polona Švegl, Bor Antolič (Ljubljana, Slovenija)
Intimalni sarkom desnega preddvora kot redek vzrok obstruktivnega šoka
Ljupka Dimitrovska, Marta Cvijič, Polonca Kogoj, Matija Jelenc, Zvezdana Dolenc-Stražar, Tomislav Klokočovnik, Katja Ažman Juvan (Ljubljana, Slovenija)
Subakutni STEMI sprednje stene - zapleti konzervativnega zdravljenja. Predstavitev primera.
Katja Vrbinc Vrtek, Daniel Košuta, Tjaša Furlan, Veronika Grilj, Simona Poznič, Boštjan Leskovar (Trbovlje, Slovenija)
Prognoza bolnikov z akutnim miokardnim infarktom (STEMI) in levokračnim blokom (LKB)
Katja Jerenec, Urška Koštomaj, Ana Kenk, Vojko Kanič, Andreja Sinkovič (Maribor, Slovenija)
Prognostic impact of non-obstructive coronary artery disease on CT angiography
Daniel Košuta, Zlatko Fras, Borut Jug (Ljubljana, Slovenija)
18.00-18.50Sklop 6
Satelitski simpozij

Bolnik s kroničnim srčnim popuščanjem ima simptome. Zakaj čakati? 30 ključnih dni (pokrovitelj Novartis)
Dragan Kovačič (Celje, Slovenija)
Zdravljenje hiperholesterolemije z zaviralci PCSK9 v Sloveniji - začetne lastne izkušnje (pokrovitelj Amgen)
Zlatko Fras (Ljubljana, Slovenija)
Rapibloc - novo zdravilo za hiter nadzor srčne frekvence pri AF (pokrovitelj Amomed)
Matej Podbregar (Ljubljana, Slovenija)
19.00-20.00Sklop 7
Slovenska kardiologija in vaskularna medicina 2017-2018: predstavitve in debata v klubu

Predsedujoča / Chairpersons: Dragan Kovačić (Celje, Slovenija), Zlatko Fras (Ljubljana, Slovenija)
V predstavitvah dejavnosti srčno-žilne medicine in razpravi sodelujejo predstojniki vseh slovenskih centrov
 
18. maj 2018
8.30-10.30Sklop 8
Izzivi endokarditisa in težki primeri

Predsedujoče / Chairpersons: Nataša Černič Šuligoj (Izola, Slovenija), Andreja Černe Čerček, Katja Ažman Juvan (Ljubljana, Slovenija)
Current state of the cardiac imaging in the management of infective endocarditis: from TTE to PET-CT
Jose Luis Moya Mur (Madrid, Spain)
Vloga infektologa pri zdravljenju infekcijskega endokarditisa danes
Tatjana Lejko Zupanc (Ljubljana, Slovenija)
Kirurško zdravljenje infekcijskega endokarditisa
Tomislav Klokočovnik (Ljubljana, Slovenija)
Infekcijski endokarditis - 3 primeri bolnikov
1. Endokarditis na nativni mitralni zaklopki
Alja Gomišček, Ivan Đokić, Blanka Mahne, Tinkara Ravnikar, Nataša Černič Šuligoj, Rok Stopar (Izola, Slovenija)
2. Infekcijski endocarditis z možganskimi embolizmi - je nujno vedno slediti smernicam? Klinični primer.
Boštjan Berlot, Janez Tomažič, Juš Kšela, Katja Ažman Juvan (Ljubljana, Slovenija, Bristol, United Kingdom)
3. Okužbe vsadnih elektronskih naprav (CIED)
Jerneja Tasič, Juš Kšela (Ljubljana, Slovenija)
Contribution of the Endocarditis Team in the management of infective endocarditis
Jose Luis Moya Mur (Madrid, Spain)
10.30-11.00Odmor
11.00-12.00Sklop 9
Aktualne teme

Predsedujoča / Chairmen: Matjaž Bunc (Ljubljana, Slovenija), Franjo Naji (Maribor, Slovenija)
Sodobni izzivi zdravljenja bolezni srca in žilja pri bolnikih s sladkorno boleznijo
Zlatko Fras (Ljubljana, Slovenia)
Zdravljenje atrijske fibrilacije z ablacijo: primerjava radiofrekvenčne in krioablacije
Franjo Naji (Maribor, Slovenija)
Zdravljenje mitralne regurgitacije s transapikalno vstavitvijo Neohord
Katja Ažman Juvan (Ljubljana, Slovenija)
12.00-12.30Sklop 10
Satelitski simpozij (pokrovitelj Astra Zeneca)

NSTE-AKS: Od diagnoze do zdravljenja
NSTE-AKS in STE-AKS bolniki: podobnosti in razlike
Vojko Kanič (Maribor, Slovenija)
Vpliv ocene ishemičnega tveganja bolnikov z NSTE-AKS na strategijo zdravljenja - priporočila in realnost
Dragan Kovačić (Celje, Slovenija)
Kje so še priložnosti v zdravljenju bolnikov z NSTE-AKS
Matjaž Bunc (Ljubljana, Slovenija)
13.00-14.00Kosilo
PROSTE TEME - Predstavitve na plakatih
Multisystemic disease with multimodality approach
Bostjan Berlot, Tobias A. Fuchs, Estefania De Garate, Iwan Harries, Elena Giulia Milano, Konstantina Mitrousi, Anna Baritussio, Chiara Bucciarelli-Ducci (Bristol, United Kingdom)
Dileme pri zdravljenju rupture interventrikularnega septuma ob obsežnem miokardnem infarktu
Marcel Berro, David Šuran, Miha Antonič (Maribor, Slovenija)
Streptococcus cristatus endocarditis, presenting as cANCA/PR3-ANCA positive immune complex glomerulonephritis
Ljupka Dimitrovska, Željka Večerić-Haler, Andreja Černe Čerček (Ljubljana, Slovenia)
Infekcijski endokarditis v regionalni bolnišnici - primerjava zadnjih 3 let z obdobjem 2005-2014
Luka Jeraj, Nataša Černič Šuligoj (Izola, Slovenija)
Nove kirurške možnosti zdravljenja endokarditisa na trikuspidalni zaklopki pri intravenskih uživalcih drog
Daša Zugwitz, Tomislav Klokočovnik, Andreja Pikelj Pečnik, Katja Ažman Juvan (Ljubljana, Slovenija)
Infekcijski endokarditis mitralne in aortne zaklopke pri bolniku z mielodisplastičnim sindromom in ishemično boleznijo srca
Darko Rajtman (Murska Sobota, Slovenija)
Obravnava srčnega popuščanja - primerjava kardiološkega oddelka z drugimi internističnimi oddelki
Luka Jeraj, Blanka Mahne, Stojan Kariž , Tinkara Ravnikar, Rok Stopar, Aleksandra Kuprešan, Nataša Černič Šuligoj (Izola, Slovenija)
 
Organizacijski odbor: Zlatko Fras, Borut Jug, Dragan Kovačič, Saša Radelj, Andreja Sinkovič

Znanstveni odbor: Zlatko Fras (predsedujoči), Katja Ažman Juvan, Mojca Bervar, Matjaž Bunc, Andreja Černe Čerček, Nataša Černič Šuligoj, Iztok Gradecki, Borut Jug, Vojko Kanič, Dragan Kovačič, Mitja Lainščak, Luka Lipar, Peter Radšel, Andreja Sinkovič, Bojan Vrtovec, Igor Zupan

Kotizacije za celotno srečanje: Člani ZKS (s plačano članarino) 200 EUR; udeleženci, ki niso člani ZKS, 250 EUR; specializanti do 35 let, med.sestre, tehniki, ostali 120 EUR; Upokojeni člani ZKS, študenti oproščeni kotizacije.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Združenja kardiologov Slovenije pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana št.: SI56 0222 2001 8629 680 s pripisom SODOBNA KARDIOLOGIJA 2018 in navedbo priimka udeleženca.

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na sestanku, ki ga bo upoštevala Zdravniška zbornica Slovenije pri podaljševanju licenc. Postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije je v teku.

Prijave in informacije: ga. Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije, Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana; tel. 01 43 42 100, faks 01 43 42 101, e-pošta sasa.radelj@sicardio.org

 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!