AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Združenje kardiologov Slovenije - Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji

prireja strokovno sreeanje

 
VII. slovenska šola transtorakalne ehokardiografije (TTE)
1. tečaj
 
12. - 13. januar 2018
Šmarješke Toplice

 
 
12. januar 2018
8.45Uvod
Nataša Černič Šuligoj
9.00Fizikalne in inštrumentalne osnove ultrazvoka
Martin Tretjak
9.30Metode - 1D, 2D, 3D, kontrast
Tajda Keber
10.00Metode - Doppler in tkivni Doppler, strain
Daša Zugwitz
10.30Odmor
11.002D ultrazvočna anatomija in preseki s praktičnim prikazom
ob tem tudi praktični prikaz osnovnih metod in optimalna nastavitev aparata (skupna projekcija)
12.30Pasti transtorakalne ehokardiografije - patologija, artefakt ali anatomska različica?
Boštjan Berlot
13.00Kosilo
14.00Ocena velikosti in funkcije levega prekata
Jana Ambrožič
14.40Ocena velikosti in funkcije desnega prekata
Katja Prokšelj
15.10Ocena velikosti in funkcije preddvorov
Igor Krajnc
15.30Prikaz srčnih votlin (skupna projekcija)
Mojca Bervar
16.00Odmor
16.30Nastavitve aparata, uporaba posameznih metod. Prikaz tipičnih presekov. Prikaz srčnih votlin in metode kvantifikacije.
Praktično delo
19.30Skupna večerja
 
13. januar 2018
9.00Dilatativna kardiomiopatija
Nadja Ružič Medvešček
9.30Restriktivna kardiomiopatija
Marta Cvijić
10.00Hipertenzivna bolezen srca
David Šuran
10.20Hipertrofična kardiomiopatija
Janez Toplišek
10.50Odmor
11.20Športno srce
Katja Ažman Juvan
11.50Pljučno srce
Robert Marčun
12.20Bolezni perikarda
Andreja Černe Čerček
13.00Kosilo
14.30Prikaz srčnih votlin in metode kvantifikacije (5 ultrazvočnih aparatov, 10 delovnih postaj, interaktivni prikazi primerov v predavalnici)
Praktično delo
17.00Zaključek tečaja
 
Število udeležencev je omejeno na 40, zato prosimo za predhodno prijavo najkasneje do 15. decembra 2017 oz. do zapolnitve mest. Potrdilo o udeležbi prejmejo udeleženci ob zaključku srečanja.

Kreditne točke SPI: Postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije je v teku.

Kotizacija za posamezni tečaj znaša 250 EUR (z vključenim DDV). Kotizacija vsebuje: udeležbo na predavanjih, praktičnih vajah, izpitu, gradivo, pogostitve med odmori, večerja v petek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Združenja kardiologov Slovenije pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana št.: 02222-0018629680 s pripisom Šola ehokardiografije in navedbo priimka udeleženca.

Hotelska namestitev: Namestitev v hotelu ni vključena v kotizacijo. Informacije in rezervacije: Zdravilišče Šmarješke Toplice, 8220 Šmarješke Toplice. Tel. 07 / 38 43 400, 07 / 38 43 500, faks 07 / 30 73 107, e-pošta: booking.smarjeske@terme-krka.si.

Prijave in informacije: ga. Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije, Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana; tel. 01 43 42 100, faks 01 43 42 101, e-pošta: sasa.radelj@sicardio.org, doc.dr. Katja Ažman Juvan, dr.med., vodja organizacijskega odbora šole; tel. 01 522 8228, e-pošta: katja.azman@gmail.com.

 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!