AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Združenje kardiologov Slovenije - Sekcija za športno kardiologijo

prireja strokovno sreeanje

 
Šola športne kardiologije  
12. - 13. junij 2014
Kongresni center hotela Slovenija Portus, Portorož

 
Šola športne kardiologije bo potekala v sklopu rednega letnega srečanja Združenja kardiologov Slovenije Sodobna kardiologija 2014. Namenjena je specializantom in specialistom kardiologije, interne medicine, medicine dela, prometa in športa, splošne in družinske medicine, šolske medicine, pediatrije. Pred začetkom Šole bo v četrtek, 12.06.2014 še tečaj Osvežitev EKG pri športniku.

 
12. junij 2014
10.00-10.40Normalen EKG pri športniku
Petra Zupet
10.40-11.20Razlikovanje sprememb v EKG pri športniku od kardiomiopatij [PDF]
Katja Ažman Juvan
11.20-12.00Razlikovanje sprememb v EKG pri športniku od električnih bolezni srca [PDF]
Uroš Mazič
12.15-13.00Kolokvij iz EKG pri športniku
14.00-14.10Otvoritev Šole športne kardiologije
Pomen organizirane dejavnosti športne kardiologije v luči poslanstva nacionalnega kardiološkega združenja
Zlatko Fras
14.10-14.40Vzroki nenadnih srčnih smrti pri športnikih [PDF]
Katja Ažman Juvan
14.40-15.00Vzroki za sinkopo pri športniku [PDF]
Petra Zupet
15.00-15.25Sindrom dolge dobe QT [PDF]
Uroš Mazič
15.25-15.40Sindrom Brugada [PDF]
Jerneja Tasič
15.40-16.10Odmor
16.10-16.40Nadprekatne aritmije pri športnikih/ukrepanje [PDF]
Andrej Pernat
16.40-17.05Prekatne aritmije pri športnikih/ukrepanje [PDF]
Matjaž Šinkovec
17.05-17.30Bradikardne motnje ritma pri športnikih/ukrepanje [PDF]
Matevž Jan
17.30-18.00Doping in srce
Lovro Žiberna
 
13. junij 2014
8.00Otvoritev letnega srečanja Sodobna kardiologija 2014
Zlatko Fras, predsednik Združenja kardiologov Slovenije
Šola športne kardiologije (nadaljevanje)
8.10-8.40Športno srce
Antonio Pelliccia
8.40-9.05HCM/razlikovanje športnega srca od HCM [PDF]
Michael Papadakis
9.05-9.25ARVD/razlikovanje športnega srca od ARVD/vpliv športa na desno srce [PDF]
Katja Ažman Juvan
9.25-9.40LVNC/razlikovanje športnega srca od LVNC [PDF]
Michael Papadakis
9.40-10.00Koliko športa je zdravo? [PDF]
Borut Jug
10.00-10.20Odmor
10.20-11.05Preventivni pregledi tekmovalnih športnikov: Italija, Slovenija, Velika Britanija [PDF]
Antonio Pelliccia, Michael Papadakis, Petra Zupet
11.05-11.20Posebnosti preventivnih pregledov srčno-žilnega sistema pri otrocih [PDF]
Blaž Kosmač
11.20-11.35Preventivni pregledi srčno-žilnega sistema pri rekreativnih športnikih [PDF]
Tinkara Ravnikar
11.35-12.35Okrogla miza: organizacija preventivnih pregledov športnikov v Sloveniji s poudarkom na pregledu srčno-žilnega sistema
12.45-13.30Kolokvij iz športne kardiologije
 
Število udeležencev ni omejeno, vendar prosimo za predhodno prijavo najkasneje do 08.06.2014.

Potrdilo o udeležbi prejmejo udeleženci ob zaključku srečanja. Po koncu Šole bo možno opravljati Kolokvij iz športne kardiologije, pred njo pa ponovno tudi Kolokvij iz EKG pri športniku.

Kreditne točke SPI: Postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije je v teku.

Kotizacija za udeležence Šole športne kardiologije:kotizacija za celoten tečaj (vsebuje: udeležbo na predavanjih, osvežitve med odmori) (1) 100 EUR (+ DDV) za člane Združenja kardiologov Slovenije (s plačano članarino), (2) 150 EUR (+ DDV) za udeležence, ki niso člani Združenja kardiologov Slovenije, (3) 50 EUR (+DDV) za (A) specializante do 35 let, (B) medicinske sestre in zdravstvene tehnike – člane Združenja kardiologov Slovenije (s plačano članarino); ostali 100 EUR (+ DDV), (4) upokojeni člani Združenja kardiologov Slovenije in študenti: kotizacije NI.

Kotizacija za udeležence celotnega srečanja – Šola športne kardiologije in Sodobna kardiologija 2014: (1) 150 EUR (+ DDV) za člane Združenja kardiologov Slovenije (s plačano članarino), (2) 200 EUR (+ DDV) za udeležence, ki niso člani Združenja kardiologov Slovenije, (3) 100 EUR (+DDV) za (A) specializante do 35 let, (B) medicinske sestre in zdravstvene tehnike – člane Združenja kardiologov Slovenije (s plačano članarino); ostali 150 EUR (+ DDV), (4) upokojeni člani Združenja kardiologov Slovenije in študenti: kotizacije NI.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Združenja kardiologov Slovenije pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana št.: SI56 0222 2001 8629 680 s pripisom: Šola športne kardiologije in navedbo priimka udeleženca.

Prijave in informacije: ga. Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije, Štrukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana; tel. 01 43 42 100, faks 01 43 42 101, e-pošta: sasa.radelj@sicardio.org, asist. dr. Katja Ažman Juvan, dr.med., vodja programskega in organizacijskega odbora; tel. 01 5228228, e-pošta: katja.azman@gmail.com

Rezervacije prenočišč: LifeClass Hotels & Spa, Obala 33, Portorož, tel: 05 692 90 01, e-pošta booking@lifeclass.net.

 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!