AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Sekcija za športno kardiologijo pri Združenju kardiologov Slovenije

prireja strokovno sreeanje

 
Začetni tečaj EKG s poudarkom na EKG pri športniku  
20. - 22. marec 2014
Ljubljana, Domus Medica, Modra dvorana

 
Tečaj je namenjen specializantom in specialistom medicine dela, prometa in športa, šolske medicine, pediatrije, družinske medicine, interne medicine in kardiologije. Predznanje EKG lahko udeleženci preverijo s testom poznavanja osnov EKG na spletni strani Združenja.
 
20. marec 2014
14.00-14.10Pozdravni nagovor
14.10-14.40Anatomske in elektrofiziološke osnove, ki jih je potrebno poznati za lažje razumevanje EKG [PDF]
Matevž Jan
14.40-15.00Pravilno snemanje EKG [PDF]
Slavica Popovič
15.00-15.15Normalen EKG - papir, kalibracija, kaj pomenijo posamezni odvodi... [PDF]
Dušan Štajer
15.15-15.35Normalen EKG - komponente EKG
Dušan Štajer
15.35-15.50Določanje srčne frekvence [PDF]
Katja Ažman Juvan
15.50-16.00Odmor
16.10-16.35Ugotavljanje ritma [PDF]
Frajo Naji
16.35-16.50Valovi P [PDF]
Matej Marinšek
16.50-17.00Interval PR
Matej Marinšek
17.00-17.30Kompleksi QRS [PDF]
Janez Poklukar
17.30-17.50Odmor
17.50-18.05Električna os [PDF]
Tinkara Ravnikar
18.05-18.25Kračni bloki in hemibloki [PDF]
Anja Zupan Mežnar
18.25-18.55Veznica ST in valovi T [PDF]
Jerneja Tasič
18.55-19.15Znaki hipertrofije prekatov v EKG [PDF]
Boris Krajačič
19.15-19.30Povzetek [PDF]
Katja Ažman Juvan
 
21. marec 2014
14.00-14.15Kratka ponovitev četrtkove vsebine
Katja Ažman Juvan
14.15-14.45Nadprekatne motnje ritma [PDF]
Andrej Pernat
14.45-15.10Prekatne motnje ritma [PDF]
Matjaž Šinkovec
15.10-15.30Bradikardne motnje ritma [PDF]
Matevž Jan
15.30-15.50Odmor
15.50-16.20EKG pri akutnem srčnomišičnem infarktu [PDF]
Dušan Štajer
16.20-16.35EKG pri mio- in perikarditisu [PDF]
Andreja Černe
16.35-16.55Vpliv elektrolitskih motenj na EKG [PDF]
Peter Radšel
16.55-17.20Bolezni ionskih kanalov [PDF]
Bor Antolič
17.20-17.40Odmor
17.40-18.40Posebnosti EKG pri otroku [PDF]
Uroš Mazič, Blaž Kosmač
18.40-19.40Primeri in povzetek interpretacije EKG
Katja Ažman Juvan
 
22. marec 2014
EKG pri športniku
9.00-9.40Normalen EKG pri športniku [PDF]
Petra Zupet
9.40-10.00Normalen EKG pri športniku otroku [PDF]
Blaž Kosmač
10.00-10.30Odmor
10.30-11.00Razlikovanje sprememb v EKG pri športniku od kardiomiopatij [PDF]
Katja Ažman Juvan
11.10-12.30Razlikovanje sprememb v EKG pri športniku od električnih bolezni srca
Sindrom dolge in kratke dobe QT [PDF]
Uroš Mazič
Sindrom Brugada/zgodnja repolarizacija/kračni bloki [PDF]
Jerneja Tasič
Sindrom WPW [PDF]
Bor Antolič
12.30-13.30Kosilo
13.30-14.00Nadprekatne motnje ritma pri športnikih [PDF]
Andrej Pernat
14.00-14.30Prekatne motnje ritma pri športnikih [PDF]
Matjaž Šinkovec
14.30-15.00Bradikardne motnje ritma pri športnikih [PDF]
Matevž Jan
15.00-15.15Odmor
15.15-16.00Kolokvij
 
Soorganizatorji tečaja so Združenje za medicino športa in Olimpijski komite Slovenije, vabljeni tudi: Združenje za pediatrijo, Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, Združenje za medicino dela, prometa in športa ter Združenje zdravnikov družinske medicine.

Število udeležencev je omejeno na 150, zato prosimo za predhodno prijavo najkasneje do 15.03.2014 oz. do zapolnitve mest. Potrdilo o udeležbi prejmejo udeleženci ob zaključku srečanja. Kandidati se lahko udeležijo celotnega tečaja, samo prvega dela, ki zajema osnove EKG ali samo »EKG pri športniku«.

Za »EKG pri športniku« je potrebno predznanje EKG, katerega ustreznost lahko udeleženci preverijo s testom poznavanja osnov EKG na spletni strani Združenja. Kolokvij iz EKG pri športniku bo možno opravljati po zaključku tečaja in tudi 12.06.2014 v Portorožu, v sklopu Šole športne kardiologije.

Srečanje je zasnovano praktično, z veliko primeri. Med predavanji bo možno sodelovati preko glasovalnega sistema.

Kreditne točke SPI: postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije je v teku.

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša: celoten tečaj: 150 EUR, prvi del – osnove EKG (20. in 21. 03.2014): 100 EUR, EKG pri športniku: 75 EUR. Za specializante znaša kotizacija 50 EUR.

Kotizacija vsebuje: udeležbo na predavanjih, osvežitve med odmori in kosilo v soboto. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Združenja kardiologov Slovenije pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana št.: SI56 0222 2001 8629 680 s pripisom: »Tečaj EKG« in navedbo priimka udeleženca. Izpolnjeno prijavnico in kopijo potrdila o plačilu pošljite na naslov organizatorja najkasneje do 15.03.2014.

Prijave in informacije: ga. Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije, Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana; tel. 01/43 42 100, faks 01/43 42 101, e-pošta sasa.radelj@sicardio.org, asist. dr. Katja Ažman Juvan, dr.med., vodja organizacijskega odbora; tel. 01/522 82 28,

e-pošta katja.azman@gmail.com.

 


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!