AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
JAMA Network Open | 9. marec 2019  
Koristi prostočasne telesne aktivnosti očitne tudi pri posameznikih, ki z njo začnejo v srednjih letih  
 
Koristi redne prostočasne telesne aktivnosti v srednjih letih za zdravje so dobro znane in utemeljene s številnimi dokazi. Skupina raziskovalcev z inštituta National Cancer Institute v Rockvillu in iz drugih središč v ZDA pa je z analizo podatkov, prospektivno zbranih v raziskavi National Institutes of Health–AARP Diet and Health Study, ocenila učinke dolgoletne prostočasne telesne aktivnosti in sprememb aktivnosti v času med odraščanjem in srednjim življenjskim obdobjem. Poročilo o ugotovitvah je objavila v prosto dostopni reviji JAMA Network Open (JAMA Netw Open 2019; 2: doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.0355).

Raziskovalci so preučili podatke za 315.059 preiskovancev, ki so bili člani ameriškega združenja upokojencev (American Association of Retired Persons) v letih 1995-96, iz 6 zveznih držav oziroma dveh velikih mest. Ob vstopu v raziskavo v starosti 50-71 let so pri vseh zbrali tudi podatke o prostočasni telesni aktivnosti v starosti 15-18 let, 19-29 let, 35-39 let in 40-61 let. Te podatke so v statistični analizi vzporedili z podatki o umrljivosti zaradi vseh in specifičnih vzrokov za obdobje do konca leta 2011.

Povprečni čas sledenja je bil 13,6 ± 3,3 leta. Med sledenjem je umrlo 71.377 preiskovancev, od tega 22.219 zaradi bolezni srca in žilja in 16.388 zaradi raka. Analize so potrdile, da je bilo v primerjavi s preiskovanci, ki so bili telesno neaktivni celotno odraslo obdobje, tveganje za smrt pri preiskovancih z največjo stopnjo prostočasne telesne aktivnosti v vseh obdobjih manjše. Izračuni so pokazali manjše tveganje tako za smrt zaradi katerega koli vzroka (razmerje tveganj 0,64; 95 % razpon zaupanja 0,60-0,68) kot za smrt zaradi srčno-žilne bolezni (0,58; 0,53-0,64) oziroma raka (0,86; 0,77-0,97). Pomembna ugotovitev je tudi, da so manjšo umrljivost v primerjavi z neaktivnimi preiskovanci ugotovili tudi v podskupini preiskovancev, ki so bili neaktivni večino odraslega obdobja in so povečali stopnjo prostočasne telesne aktivnosti v srednjem življenjskem obdobju (40-61 let). Velikost učinka je bila v tej podskupini podobna kot pri preiskovancih, ki so bili vseskozi telesno aktivni. (Vir: www.jupsline.net)

 
Druge novice
Zdravljenje z zaviralci SGLT2 pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 zmanjša pogostnost sprejema v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja in napredovanja okvare delovanja ledvic  
Zdravljenje z alfakalcidiolom ne zmanjša srčno-žilne ogroženosti pri bolnikih, ki ob zdravljenju s hemodializo nimajo sekundarnega hiperparatiroidizma  
Zdravljenje s kisikom pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt nima dolgoročne koristi  
Stopnja telesne zmogljivosti, dosežena med obremenitveno ehokardiografijo, napovednik umrljivosti zaradi srčno-žilnih in drugih vzrokov  
Zdravljenje z alirokumabom zmanjša pojavnost ishemičnih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, ki po akutnem koronarnem sindromu prejemajo statin v intenzivnem odmerku  
AHA 2018: model, razvit s strojnim učenjem, obeta natančnejšo oceno srčno-žilne ogroženosti  
Vzdrževanje telesne teže z lorkaserinom ima koristne učinke na presnovo glukoze  
AHA 2018: odmerek alteplaze med primarnim perkutanim posegom ne zmanjša zapore mikrocirkulacije v področju infarkta  
AHA 2018: obetavni rezultati neinvazivne ablacije prekatne tahikardije s stereotaktičnim obsevanjem  
AHA 2018: srčno popuščanje zaradi zlorabe metamfetamina vse pogostejše  
AHA 2018: kardiogeni šok ob stresni (takotsubo) kardiomiopatiji napovednik dolgoročno slabšega izida  
AHA 2018: obetavni rezultati zdravljenja bolnikov z akutno dekompenzacijo kroničnega srčnega popuščanja s kombinacijo sakubitrila in valsartana  


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!