AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
The Journal of the American Medical Association | 12. december 2018  
Zdravljenje z alfakalcidiolom ne zmanjša srčno-žilne ogroženosti pri bolnikih, ki ob zdravljenju s hemodializo nimajo sekundarnega hiperparatiroidizma  
 
Zdravljenje z alfakalcidiolom pri bolnikih, ki ob zdravljenju s hemodializo nimajo sekundarnega hiperparatiroidizma, ne zmanjša tveganja za pojav pomembnih srčno-žilnih dogodkov, so pokazali rezultati randomizirane kontrolirane raziskave, objavljeni v decembrski številki revije The Journal of the American Medical Association (JAMA 2018; 320: 2325-34). Raziskava je bila zasnovana na predpostavki, da bi utegnila biti motnja aktivacije receptorjev za vitamin D v ledvicah vzročno vpletena v povezavo med večjo srčno-žilno ogroženostjo in motnjo presnove mineralov in kosti pri bolnikih z okvaro delovanja ledvic. Morebitne koristi aktivatorja receptorjev za vitamin D, kot je alfakalcidiol, v teh okoliščinah doslej niso preizkusili v randomizirani raziskavi.

V 108 središčih za dializo na Japonskem so v raziskavo J-DAVID (Japan Dialysis Active Vitamin D) vključili 976 bolnikov, ki so bili zdravljeni z vzdrževalno hemodializo in so imeli koncentracijo intaktnega serumskega parathormona največ 180 ng/l. Naključnostno so jih razporedili v skupino, ki je prejemala oralni odmerek 0,5 µg alfakalcidiola dnevno, in v kontrolno skupino, ki ni prejemala nobenih aktivatorjev receptorjev za vitamin D. Glavno merilo učinkovitosti je bila skupna pojavnost usodnih in neusodnih srčno-žilnih dogodkov, kot so srčni infarkt, možganska kap, dissekcija ali raztrganje aorte, sprejem v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja, koronarna revaskularizacija in periferni arterijski žilni dogodki. Dogodke so vrednotili zaslepljeno.

V srednjem času sledenja 4,0 leta med skupinama ni bilo statistično pomenljive razlike glede glavnega merila učinkovitosti. Opazovani srčno-žilni dogodek je utrpelo 21,1 % bolnikov iz skupine, ki je prejemala alfakalcidiol, in 17,9 % bolnikov iz kontrolne skupine (razmerje tveganj 1,25; 95 % razpon zaupanja 0,84-1,67). Skupini se tudi nista pomenljivo razlikovali glede umrljivosti zaradi vseh vzrokov (18,2 % proti 16,8 %). Med skupinama sicer ni bilo razlik v pogostnosti škodljivih dogodkov, ki so jih opredelili kot resne (40,8 % proti 40,1 %). (Vir: www.jupsline.net)

 
Druge novice
Koristi prostočasne telesne aktivnosti očitne tudi pri posameznikih, ki z njo začnejo v srednjih letih  
Zdravljenje z zaviralci SGLT2 pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 zmanjša pogostnost sprejema v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja in napredovanja okvare delovanja ledvic  
Zdravljenje s kisikom pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt nima dolgoročne koristi  
Stopnja telesne zmogljivosti, dosežena med obremenitveno ehokardiografijo, napovednik umrljivosti zaradi srčno-žilnih in drugih vzrokov  
Zdravljenje z alirokumabom zmanjša pojavnost ishemičnih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, ki po akutnem koronarnem sindromu prejemajo statin v intenzivnem odmerku  
AHA 2018: model, razvit s strojnim učenjem, obeta natančnejšo oceno srčno-žilne ogroženosti  
Vzdrževanje telesne teže z lorkaserinom ima koristne učinke na presnovo glukoze  
AHA 2018: odmerek alteplaze med primarnim perkutanim posegom ne zmanjša zapore mikrocirkulacije v področju infarkta  
AHA 2018: obetavni rezultati neinvazivne ablacije prekatne tahikardije s stereotaktičnim obsevanjem  
AHA 2018: srčno popuščanje zaradi zlorabe metamfetamina vse pogostejše  
AHA 2018: kardiogeni šok ob stresni (takotsubo) kardiomiopatiji napovednik dolgoročno slabšega izida  
AHA 2018: obetavni rezultati zdravljenja bolnikov z akutno dekompenzacijo kroničnega srčnega popuščanja s kombinacijo sakubitrila in valsartana  


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!