AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Circulation | 11. december 2018  
Zdravljenje s kisikom pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt nima dolgoročne koristi  
 
Zdravljenje s kisikom je bilo pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt dobro stoletje izkustveno. Do objave rezultatov raziskave DETOX-AMI (Determination of the Role of Oxygen in Suspected Acute Myocardial Infarction) na kongresu Evropskega kardiološkega združenja v Barceloni leta 2017 (glej ESC 2017: uporaba kisika pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt ne vpliva na umrljivost), ki so pokazali, da pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt in ustreznim nasičenjem hemoglobina s kisikom rutinsko zdravljenje s kisikom ne vpliva na umrljivost v prvem letu po dogodku. Na kongresu v Barceloni pa še ni bilo na voljo rezultatov za druge ključne opazovane dogodke. Te podatke in rezultate dolgotrajnega sledenja so švedski raziskovalci objavili v decembrski številki revije Circulation (Circulation 2018; 138: 2754-62).

Skupna pogostnost smrti zaradi katerega koli vzroka in sprejema v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja v prvem letu sledenja je bila 8,0 % v skupini, ki je prejemala kisik, in 7,9 % v skupini, ki ni prejemala kisika. Razlika ob oceni razmerja tveganj 0,99 in njenem 95 % razponu zaupanja 0,84-1,18 ni bila statistično pomenljiva. V srednjem času sledenja 2,1 leta (1,0-3,7 leta) je bila skupna pojavnost teh dveh dogodkov prav tako statistično enaka (11,2 % oziroma 10,8 %). V prvem letu sledenja je bila umrljivost zaradi srčno-žilnega vzroka 3,7 % v skupini, ki je prejemala kisik, in 3,5 % v skupini, ki ni prejemala kisika (razmerje tveganj 1,03; 95 % razpon zaupanja 0,80-1,32). V srednjem času sledenja 2,1 leta pa sta bila ta deleža 5,2 % oziroma 4,8 %. Vsi rezultati so bili podobni v vseh v protokolu raziskave opredeljenih podskupinah.

Raziskava je sicer zajela več kot 6.600 bolnikov z značilnimi simptomi akutnega srčnega infarkta, ki so se pojavili največ 6 ur pred začetkom obravnave. Vsi bolniki so imeli ob vključitvi nasičenje hemoglobina s kisikom vsaj 90 %. Naključnostno so jih razporedili v skupino, ki je po odprti obrazni maski 6-12 ur prejemala kisik s pretokom 6 l/min, in v kontrolno skupino, ki je po obrazni maski prejemala sobni zrak. (Vir: www.jupsline.net)

 
Druge novice
Koristi prostočasne telesne aktivnosti očitne tudi pri posameznikih, ki z njo začnejo v srednjih letih  
Zdravljenje z zaviralci SGLT2 pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 zmanjša pogostnost sprejema v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja in napredovanja okvare delovanja ledvic  
Zdravljenje z alfakalcidiolom ne zmanjša srčno-žilne ogroženosti pri bolnikih, ki ob zdravljenju s hemodializo nimajo sekundarnega hiperparatiroidizma  
Stopnja telesne zmogljivosti, dosežena med obremenitveno ehokardiografijo, napovednik umrljivosti zaradi srčno-žilnih in drugih vzrokov  
Zdravljenje z alirokumabom zmanjša pojavnost ishemičnih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, ki po akutnem koronarnem sindromu prejemajo statin v intenzivnem odmerku  
AHA 2018: model, razvit s strojnim učenjem, obeta natančnejšo oceno srčno-žilne ogroženosti  
Vzdrževanje telesne teže z lorkaserinom ima koristne učinke na presnovo glukoze  
AHA 2018: odmerek alteplaze med primarnim perkutanim posegom ne zmanjša zapore mikrocirkulacije v področju infarkta  
AHA 2018: obetavni rezultati neinvazivne ablacije prekatne tahikardije s stereotaktičnim obsevanjem  
AHA 2018: srčno popuščanje zaradi zlorabe metamfetamina vse pogostejše  
AHA 2018: kardiogeni šok ob stresni (takotsubo) kardiomiopatiji napovednik dolgoročno slabšega izida  
AHA 2018: obetavni rezultati zdravljenja bolnikov z akutno dekompenzacijo kroničnega srčnega popuščanja s kombinacijo sakubitrila in valsartana  


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!