AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
Lancet | 26. november 2018  
Vzdrževanje telesne teže z lorkaserinom ima koristne učinke na presnovo glukoze  
 
Lorkaserin je selektivni zaviralec serotoninskih 2C receptorjev, ki z aktivnostjo v hipotalamusu zavira ješčnost. Raziskave so pokazale, da zdravljenje s tem zdravilom olajša zmanjševanje in vzdrževanje telesne teže pri posameznikih s prekomerno telesno težo ali debelostjo. Velika raziskava CAMELLIA-TIMI 61 je bila zasnovana z namenom oceniti srčno-žilno in presnovno varnost dolgotrajnega zdravljenja s tem zdravilom. Rezultati glede srčno-žilne varnosti so bili predstavljeni na letošnjem kongresu Evropskega kardiološkega združenja v Münchnu (glej ESC 2018: uravnavanje telesne teže z lorkaserinom nima dolgoročnih škodljivih učinkov na srce in žilje), revija Lancet (Lancet 2018; 392: 2269-79) pa je v zadnji novembrski številki objavila tudi poročilo o učinku zdravljenja na pojavnost sladkorne bolezni tipa 2.

V raziskavo CAMELLIA-TIMI 61 so v 473 središčih v 8 državah zajeli12.000 bolnikov z indeksom telesne mase vsaj 27 kg/m² ter obstoječo aterosklerotično srčno-žilno boleznijo oziroma sladkorno boleznijo tipa 2 in vsaj še enim dodatnim srčno-žilnim dejavnikom tveganja. Njihova srednja starost je bila 64 let, deleža moških pa približno 64 %. Polovica bolnikov je bila težka vsaj 102 kg, srednja vrednost indeksa telesne mase je bila 35 kg/m². Tri četrtine bolnikov je imelo obstoječo srčno-žilno bolezen, nekaj več kot polovica pa sladkorno bolezen tipa 2. Po metodi naključnega izbora so jih razporedili v skupini, ki sta ob ukrepih za spremembo življenjskega sloga dvojno zaslepljeno prejemali bodisi lorkaserin v odmerku 10 mg 2-krat dnevno bodisi placebo

Ob vstopu v raziskavo je imelo 56,8 % bolnikov sladkorno bolezen tipa 2, 33,3 % bolnikov motnjo tolerance za glukozo (prediabetes), 9,9 % bolnikov pa ni imelo motenj presnove glukoze. Po 1 letu zdravljenja z lorkaserinom se je telesna teža glede na izhodiščno vrednost v teh treh skupinah zmanjšala za povprečno 2,6 kg, 2,8 kg oziroma 3,3 kg bolj kot ob zdravljenju s placebom. V srednjem času sledenja 3,3 leta je zdravljenje z lorkaserinom pri bolnikih z motnjo tolerance za glukozo zmanjšalo tveganje za napredovanje v sladkorno bolezen za 19 % (razmerje tveganj 0,81; 95 % razpon zaupanja 0,66-0,99), pri bolnikih brez motenj presnove glukoze pa zmanjšalo tveganje za pojav sladkorne bolezni za 23 % (0,77; 0,63-0,94). Pri bolnikih, ki so imeli sladkorno bolezen ob vstopu v raziskavo, so z zdravljenjem z lorkaserinom dosegli normoglikemijo pogosteje kot s placebom (9,2 % proti 7,6 %), vendar razlika ni imela statističnega pomena.

Hipoglikemija je bila v obeh skupinah statistično enako pogosta. Zabeležili so jo pri 6,6 % oziroma 5,8 % bolnikov, ki so jemali lorkaserin oziroma placebo. Pogostnost hude hipoglikemije z resnimi zapleti je bila majhna, vendar pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki so jemali lorkaserin, številsko večja kot pri bolnikih, ki so jemali placebo (0,4 % proti 0,1 %). Pri ostalih bolnikih je bil ta dogodek še redkejši. (Vir: www.jupsline.net)

 
Druge novice
Koristi prostočasne telesne aktivnosti očitne tudi pri posameznikih, ki z njo začnejo v srednjih letih  
Zdravljenje z zaviralci SGLT2 pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 zmanjša pogostnost sprejema v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja in napredovanja okvare delovanja ledvic  
Zdravljenje z alfakalcidiolom ne zmanjša srčno-žilne ogroženosti pri bolnikih, ki ob zdravljenju s hemodializo nimajo sekundarnega hiperparatiroidizma  
Zdravljenje s kisikom pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt nima dolgoročne koristi  
Stopnja telesne zmogljivosti, dosežena med obremenitveno ehokardiografijo, napovednik umrljivosti zaradi srčno-žilnih in drugih vzrokov  
Zdravljenje z alirokumabom zmanjša pojavnost ishemičnih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, ki po akutnem koronarnem sindromu prejemajo statin v intenzivnem odmerku  
AHA 2018: model, razvit s strojnim učenjem, obeta natančnejšo oceno srčno-žilne ogroženosti  
AHA 2018: odmerek alteplaze med primarnim perkutanim posegom ne zmanjša zapore mikrocirkulacije v področju infarkta  
AHA 2018: obetavni rezultati neinvazivne ablacije prekatne tahikardije s stereotaktičnim obsevanjem  
AHA 2018: srčno popuščanje zaradi zlorabe metamfetamina vse pogostejše  
AHA 2018: kardiogeni šok ob stresni (takotsubo) kardiomiopatiji napovednik dolgoročno slabšega izida  
AHA 2018: obetavni rezultati zdravljenja bolnikov z akutno dekompenzacijo kroničnega srčnega popuščanja s kombinacijo sakubitrila in valsartana  


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!