AKTUALNO: Osma delavnica klinične aritmologije...
 
European Society of Cardiology | 7. september 2005  
ESC 2005: zdravljenje bolnikov z akutnim koronarnim sindromom s fondaparinuksom vsaj tako učinkovito, a veliko varnejše kot zdravljenje z enoksaparinom (raziskava OASIS-5)  
 
Fondaparinuks, sintetični zaviralec aktiviranega faktorja X (faktor Xa), preprečuje srčno-žilne dogodke pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom vsaj tako učinkovito kot nizkomolekularni heparin enoksaparin ob pomembno manjšem tveganju za pojav krvavitev. To je najpomembnejša ugotovitev raziskave OASIS-5/Michelangelo (Organization to Assess Strategies for Ischaemic Syndromes), največje raziskave z bolniki z akutnim koronarnim sindromom doslej. Rezultate sta drugi dan vsakoletnega kongresa Evropskega kardiološkega združenja septembra 2005 v Stockholmu na zasedanju Hotline predstavila dr. Shamir Mehta in dr. Salim Yusuf z Univerze McMaster v kanadskem Hamiltonu.

Več raziskav je pokazalo, da fondaparinuks učinkoviteje kot nizkomolekularni heparin preprečuje pojav proksimalne globoke venske tromboze, cilj raziskave OASIS-5/Michelangelo pa je bil dokazati, da je to zdravilo vsaj tako učinkovito in varno kot enoksaparin tudi pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom. V raziskavo so zato v 576 središčih v 41 državah, tudi v Sloveniji, vključili 20.078 bolnikov z akutnim koronarnim sindromom brez elevacije ST-spojnice, ki so izpolnjevali vsaj 2 od 3 vključitvenih meril (starost vsaj 60 let, značilne spremembe EKG-posnetka in zvišana koncentracija označevalcev mrtvine srčne mišice). Približno 70 % bolnikov je bilo v raziskavo vključenih v središčih, ki so imela na voljo kateterizacijski laboratorij. Bolniki so bili po naključnostnem izboru razporejeni v skupini, ki sta poleg ostalih zdravil (aspirin, klopidogrel, zaviralci glikoproteinskih receptorjev IIb/IIIa kot je bila ustaljena praksa v posameznem središču) v prejemali bodisi fondaparinuks (2,5 mg 1-krat dnevno) bodisi enoksaparin (1 mg/kg telesne teže 2-krat dnevno) v podkožnih injekcijah. Zdravljenje s tema zdraviloma je trajalo 2-8 dni.

Med skupinama ni bilo pomembnih razlik v demografskih in kliničnih značilnostih. Približno 62 % bolnikov je bilo moških, približno 67 % jih je imelo zvišan krvni tlak, približno 25 % sladkorno bolezen, približno 25 % jih je poprej že utrpelo srčni infarkt. Pri večini bolnikov (80 %) so ugotovili spremembe EKG-posnetka, značilne za ishemijo srčne mišice (depresija ST-spojnice, inverzija T-vala), približno 70 % jih je imelo zvišano koncentracijo troponina T ali srčne kreatinske kinaze. Skoraj vsi bolniki so prejeli aspirin, približno 66 % jih je prejelo klopidogrel ali tiklopidin, približno 17 % jih je prejelo zaviralce glikoproteinskih receptorjev IIb/IIIa. Več kot 99 % bolnikov je prejelo vsaj 1 odmerek proučevanega zdravila, povprečno trajanje zdravljenja s fondaparinuksom je bilo 5,4 dni, povprečno trajanje zdravljenja z enoksaparinom pa 5,4 dni. Do odpusta iz bolnišnice so sledili 99,96 % bolnikov, do 30 dni po začetku zdravljenja pa 99,94 % bolnikov.

Glavno merilo učinkovitosti je bila skupna pojavnost smrti, neusodnega srčnega infarkta in trdovratne ishemije srčne mišice v prvih 9 dneh. Le-ta je bila v obeh skupinah skoraj povsem enaka, saj je bilo razmerje tveganj med skupinama 1,01 ob 95 % razponu zaupanja 0,90-1,13. Zgornja meja 95 % razpona zaupanja je bila precej pod mejno vrednostjo 1,185, ki so jo postavili kot merilo nemanjvrednosti zdravljenja s fondaparinuksom. Rezultati so bili podobni tudi v analizi pojavnosti posameznih opazovanih dogodkov. Umrljivost v 9 dneh je bila v skupini, ki je prejela fondaparinuks, 1,8 %, v skupini, ki je prejela enoksaparin, pa 1,9 %; pojavnosti neusodnega srčnega infarkta sta bili v obeh skupinah 2,7 %, pojavnosti trdovratne ishemije srčne mišice pa 2,05 % oziroma 1,9 %.

Glavno merilo varnosti zdravljenja je bila pojavnost večjih krvavitev v prvih 9 dneh zdravljenja, ki je bila v skupini, zdravljeni s fondaparinuksom, pomenljivo manjša kot v skupini, zdravljeni z enoksaparinom (razmerje tveganj 0,53; 95 % razpon zaupanja 0,45-0,62). V skupini, ki je prejemala fondaparinuks, so ugotovili pomenljivo manjšo pojavnost vseh krvavitev (3,2 % proti 7,0 %), večjih krvavitev (2,1 % proti 4,0 %), večjih krvavitev po merilih TIMI (0,7 % proti 1,3 %) in manjših krvavitev (1,1 % proti 3,1 %). Pojavnost znotrajlobanjskih krvavitev je bila v obeh skupinah podobna (6 oziroma 5 primerov), sicer pa je zdravljenje s fondaparinuksom pomenljivo zmanjšalo pojavnost tako krvavitev, zaradi katerih je bil potreben kirurški poseg, kot pojavnost retroperitonealnih krvavitev, krvavitev z znižanjem koncentracije hemoglobina za vsaj 30 g/l in krvavitev, zaradi katerih je bila potrebna transfuzija več kot 2 enot krvi.

Analiza podatkov za 30 dni in 6 mesecev sledenja je pokazala nagnjenje k boljšim izidom v skupini, ki je prejemala fondaparinuks. Umrljivost je bila po zdravljenju s fondaparinuksom pomenljivo manjša že po 30 dneh sledenja, po 6 mesecih sledenja pa je bila v tej skupini manjša pojavnost večine opazovanih dogodkov (smrt, srčni infarkt, možganska kap). Rezultati so bili pri bolnikih, pri katerih so opravili perkutani revaskularizacijski poseg, podobni kot pri ostalih, in skladni v vseh v protokolu raziskave opredeljenih podskupinah.

Dr. Yusuf, ki je predstavljal rezultate raziskave, je v zaključku poudaril, da krvavitev pri teh bolnikih pomembno poveča tveganje za smrt, zato je manjša pojavnost krvavitev ob enaki učinkovitosti močan argument v prid fondaparinuksu kot prvemu izboru pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom. Uporaba fondaparinuksa namesto enoksaparina bi pri 1.000 bolnikih z akutnim koronarnim sindromom preprečila 10 smrti, 4 možganske kapi in 25 večjih krvavitev. Vabljeni razpravljavec dr. Robert Califf z Univerze Duke v ameriškem Durhamu se je strinjal, da je fondaparinuks odlično zdravilo s svojstvenimi lastnostmi. Medtem ko je pri drugih protitrombotičnih zdravilih ob povečevanju odmerka potrebno tehtati med večjo učinkovitostjo in večjim tveganjem za krvavitev, je pri fondaparinuksu od odmerka odvisno le tveganje za krvavitev. Tako se zdi, da je najmanjši odmerek hkrati tudi najučinkovitejši odmerek, kar je po besedah dr. Califfa značilnost, o kateri smo doslej samo sanjali. (Vir: www.jupsline.net)

Izvlečki z vsakoletnega srečanja European Society of Cardiology 2005 v Stockholmu so v celoti prosto dostopni na spletni strani http://cic.escardio.org/Welcome.aspx?eevtid=11. Prispevek z naslovom Efficacy and Safety of Fondaparinux compared to Enoxaparin in 20.000 High Risk Patients with ACS without ST elevation: the OASIS 5 Michelangelo Programme je bil predstavljen 5. septembra 2005.

 
Druge novice
Koristi prostočasne telesne aktivnosti očitne tudi pri posameznikih, ki z njo začnejo v srednjih letih  
Zdravljenje z zaviralci SGLT2 pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 zmanjša pogostnost sprejema v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja in napredovanja okvare delovanja ledvic  
Zdravljenje z alfakalcidiolom ne zmanjša srčno-žilne ogroženosti pri bolnikih, ki ob zdravljenju s hemodializo nimajo sekundarnega hiperparatiroidizma  
Zdravljenje s kisikom pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt nima dolgoročne koristi  
Stopnja telesne zmogljivosti, dosežena med obremenitveno ehokardiografijo, napovednik umrljivosti zaradi srčno-žilnih in drugih vzrokov  
Zdravljenje z alirokumabom zmanjša pojavnost ishemičnih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, ki po akutnem koronarnem sindromu prejemajo statin v intenzivnem odmerku  
AHA 2018: model, razvit s strojnim učenjem, obeta natančnejšo oceno srčno-žilne ogroženosti  
Vzdrževanje telesne teže z lorkaserinom ima koristne učinke na presnovo glukoze  
AHA 2018: odmerek alteplaze med primarnim perkutanim posegom ne zmanjša zapore mikrocirkulacije v področju infarkta  
AHA 2018: obetavni rezultati neinvazivne ablacije prekatne tahikardije s stereotaktičnim obsevanjem  
AHA 2018: srčno popuščanje zaradi zlorabe metamfetamina vse pogostejše  
AHA 2018: kardiogeni šok ob stresni (takotsubo) kardiomiopatiji napovednik dolgoročno slabšega izida  


© Slovenian Society of Cardiology 2019. All rights reserved!