Koristi prostočasne telesne aktivnosti očitne tudi pri posameznikih, ki z njo začnejo v srednjih letih

Jupsline | Datum objave:

Koristi redne prostočasne telesne aktivnosti v srednjih letih za zdravje so dobro znane in utemeljene s številnimi dokazi. Skupina raziskovalcev z inštituta National Cancer Institute v Rockvillu in iz drugih središč v ZDA pa je z analizo podatkov, prospektivno zbranih v raziskavi National Institutes of Health–AARP Diet and Health Study, ocenila učinke dolgoletne prostočasne telesne aktivnosti in sprememb aktivnosti v času med odraščanjem in srednjim življenjskim obdobjem. Poročilo o ugotovitvah je objavila v prosto dostopni reviji JAMA Network Open (JAMA Netw Open 2019; 2: doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.0355).

Raziskovalci so preučili podatke za 315.059 preiskovancev, ki so bili člani ameriškega združenja upokojencev (American Association of Retired Persons) v letih 1995-96, iz 6 zveznih držav oziroma dveh velikih mest. Ob vstopu v raziskavo v starosti 50-71 let so pri vseh zbrali tudi podatke o prostočasni telesni aktivnosti v starosti 15-18 let, 19-29 let, 35-39 let in 40-61 let. Te podatke so v statistični analizi vzporedili z podatki o umrljivosti zaradi vseh in specifičnih vzrokov za obdobje do konca leta 2011.

Povprečni čas sledenja je bil 13,6 ± 3,3 leta. Med sledenjem je umrlo 71.377 preiskovancev, od tega 22.219 zaradi bolezni srca in žilja in 16.388 zaradi raka. Analize so potrdile, da je bilo v primerjavi s preiskovanci, ki so bili telesno neaktivni celotno odraslo obdobje, tveganje za smrt pri preiskovancih z največjo stopnjo prostočasne telesne aktivnosti v vseh obdobjih manjše. Izračuni so pokazali manjše tveganje tako za smrt zaradi katerega koli vzroka (razmerje tveganj 0,64; 95 % razpon zaupanja 0,60-0,68) kot za smrt zaradi srčno-žilne bolezni (0,58; 0,53-0,64) oziroma raka (0,86; 0,77-0,97). Pomembna ugotovitev je tudi, da so manjšo umrljivost v primerjavi z neaktivnimi preiskovanci ugotovili tudi v podskupini preiskovancev, ki so bili neaktivni večino odraslega obdobja in so povečali stopnjo prostočasne telesne aktivnosti v srednjem življenjskem obdobju (40-61 let). Velikost učinka je bila v tej podskupini podobna kot pri preiskovancih, ki so bili vseskozi telesno aktivni. (Vir: www.jupsline.net)