DS za preventivno kardiologijo

Preventivna kardiologija je subspecialnost kardiologije in vaskularne medicine, ki se prvenstveno posveča preprečevanju srčno-žilnih dogodkov in zapletov.

Predsedujoča:

Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Prof. dr. Borut Jug, dr. med.

Temeljna področja dejavnosti

Preventivna kardiologija je subspecialnost kardiologije in vaskularne medicine, ki se prvenstveno posveča preprečevanju srčno-žilnih dogodkov in zapletov. Preučuje in spodbuja znanja in veščine, s katerimi bodisi preprečimo srčno-žilne bolezni bodisi zagotovimo, da srčno-žilne bolezni ne napredujejo. V širšem pomenu zato uteleša osnovni smoter kardiologije in vaskularne medicine, v ožjem pomenu pa se prvenstveno ukvarja:

 • z biologijo ateroskleroze (nastankom, razvojem in zapleti),
 • s preučevanjem in obvladovanjem klasičnih in novejših dejavnikov tveganja zanjo (s poudarkom na moteni presnovi krvnih maščob, povišanem krvnem tlaku in sladkorni bolezni),
 • z ocenjevanjem srčno-žilne ogroženosti pri zdravih in obolelih posameznikih,
 • z zgodnjim odkrivanjem aterosklerotične žilne bolezni,
 • z ustreznostjo (učinkovitostjo, tveganji, izplenom) zdravljenja z zdravili in posegi z namenom primarne in sekundarne preventive srčno-žilnih bolezni,
 • z epidemiološkimi in populacijskimi vidiki srčno-žilnega tveganja, ter
 • z vplivom življenjskega sloga na srce in žilje.

Pri slednjem zavzemata posebno mesto telesna dejavnost in telesna vadba (fiziologija telesne dejavnosti in vadbe), kjer se delovanje preventivne kardiologije posveča bodisi učinkom telesne dajvnosti in vadbe pri zdrvaih posameznikih (športna kardiologija) bodisi pri srčno-žilnih bolnikih (rehabilitacijska kardiologija).

Specifičnost preventivne kardiologije je, da stremi k preprečevanju srčno-žilnih dogodkov; zato je njen strokovni domet tesno vezan na izsledke opazovalnih (epidemioloških) in intervencijskih (kliničnih) raziskav. Strokovni pristop izrazito temelji na kardiologiji, podprti z dokazi, hkrati pa se poslužuje znanj in veščin širše kardiološke stroke, ki vključujejo patofiziološko in klinično znanje, specifične funkcijske in slikovne preiskave ter epidemiološke-populacijske pristope. Strokovni in znanstveni ustroj preventivne kardiologije zato slonita na tesnem sodelovanju z drugimi subspecialnostmi kardiologije, drugimi specialnostmi medicine (zlasti družinske medicine, diabetologije, epidemiologije in javnega zdravja, pediatrije, laboratorijske medicine, klinične fiziologije, slikovne diagnostike), drugimi strokami (zdravstvena edukacija, fizioterapija, kineziologija, psihologija, zdravstvena ekonomika) in vsemi segmenti družbe, ki so vpleteni v krepitev občega in srčno-žilnega zdravja.

Aktivnosti

Delovna skupina za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije skrbi za strokovni in znanstveni razvoj preventivne kardiologije v Sloveniji. Snuje smernice in stališča stroke za preprečevanje srčno-žilnih bolezni, sodeluje z mednarodnimi združenji za preventivno kardiologijo, skrbi za informiranje strokovne in drugih javnosti ter združuje druge strokovnjake in zainteresirano javnost v okviru nacionalnega Foruma za preprečevanje bolezni srca in žilja. Organizirana je po zgledu Evropskega združenja za prevetivno kardiologijo (European Association of Preventive Cardiology); v okviru delovne skupine deluje kot samostojna zaenkrat Sekcija za športno kardiologijo.

Strokovna srečanja

 • letno zasedanje slovenskega Foruma za preprečevanje bolezni srca in žilja:
 • ABC Preventivne kardiologije: usmerjen podiplomski tečaj iz preventivne kardiologije
 • Lipidna šola: usmerjen podiplomski tečaj iz lipidologije, fiziologije, patofiziologije in klinične obravnave presnove maščob;
 • Obremenitvena testiranja v kardiologiji: usmerjen podiplomski tečaj iz preventivne kardiologije
 • Neposredni antikoagulanti v klinični praksi: podiplomsko znanstveno – strokovno srečanje

Vizija dejavnosti

Delovna skupina za preventivno kardiologijo si prizadeva v največji možni meri preprečiti ali obvladati breme srčno-žilnih bolezni v Sloveniji. V skladu s svojim poslanstvom zato načrtuje nadaljnje osveščanje strokovne javnosti (izobraževalna dejavnost in strokovna publicistika, vključno s snovanjem in udejanjanjem strokovnih smernic) in ostalih javnosti (tesno sodelovanje z drugimi deležniki v Forumu za preprečevanje bolezni srca in žilja), vzpostavljanje strokovne odličnosti v klinični praksi (z dejavno vlogo v snovanju mreže centrov za preventivno kardiologijo v Sloveniji ter celovite obravnave bolnikov z moteno presnovo krvnih maščob na nacionalni ravni), vzpostavitev učinkovitih in stroškovno vzdržnih načinov za udejanjanje srčno-žilne preventive na ravni posameznika (organizacijski model) in popuacije (integracija preventivnih storitev na ravni izvajalcev, regij in države) ter spremljanja bremena srčno-žilnih bolezni in kazalnikov kakovosti njihovega preprečevanja (raziskovalna dejavnost).