UZ Srca — Šola transtorakalne ehokardiografije

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji organizira teoretični del osnovnega nivoja

Aktualno, | Datum objave:

V delovni skupini smo se odločili, da ponovno pričnemo z izobraževanji iz ultrazvoka srca. Pripravili smo prenovljen program, ki omogoča stopenjsko pridobivanje znanja transtorakalne in transezofagealne ehokardiografije ter upošteva stopnjo predznanja in specifične potrebe posameznega kliničnega okolja.

Upoštevajoč trenutne epidemiološke razmere, bomo teoretični del Šole TTE – osnovni nivo izvedli preko spleta.

Cilji tečaja: izvedba transtorakalne ehokardiografske preiskave na preiskovancu z zdravim srcem ter prepoznava patologij, ki zahtevajo nadaljnje ukrepanje oz. napotitev.

Ciljne skupine: specializanti in specialisti kardiologije, intenzivne medicine, anesteziologije, interne medicine, pediatrije, usmerjeni v kardiologijo.

Organizacijski odbor: Anja Zupan Mežnar, Peter Kordiš, Tomaž Podlesnikar, Boštjan Berlot, Katja Ažman Juvan.

Kotizacija: 50 EUR

Kreditne točke SPI: 7 kreditnih točk

Organizator: Združenje kardiologov Slovenije, Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji, Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana; T: 01 43 42 100, e-pošta: sasa.radelj@sicardio.org.

Lokacija: Srečanje bo potekalo prek spleta.

Praktični del šole bo potekal modularno. K osnovnemu teoretičnemu delu šole sodi en praktični modul, ki ga bomo organizirali v sodelovanju z UKC Ljubljana predvidoma v mesecu maju.