VIII. Šola

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji organizira redne tečaje Slovenske šole ehokardiografije.

Akademija, Aktualno, | Datum objave:

VIII. slovenska šola transtorakalne ehokardiografije je zaradi še vedno nejasne epidemiološke situacije prestavljena – predvidoma v jesen 2021.

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji pri Združenju kardiologov Slovenije organizira

VIII. Slovensko šolo transtorakalne ehokardiografije (TTE)

1. tečaj: 17. in 18. januar 2020, Šmarješke Toplice

2. tečaj: 17.-18. april 2020

za specializante in specialiste interne medicine, kardiologije, anesteziologije in pediatrije.

Delovna skupina za slikovne preiskave v kardiologiji (prej Delovna skupina za ehokardiografijo) pri Združenju kardiologov Slovenije že desetletje organizira redne tečaje Slovenske šole ehokardiografije. Tečaji so namenjeni specializantom in specialistom interne medicine, kardiologije, anesteziologije in pediatrije, ki bodo pri svojem delu opravljali transtorakalno utrazvočno preiskavo srca. Na tečajih domači strokovnjaki s področja ehokardiografije predstavijo teoretične osnove, jih tudi praktično prikažejo s skupnimi projekcijami, ob koncu vsakega tečaja pa slušatelji na demonstracijskih aparatih in modelih sami preizkusijo svoje znanje. Sklopu tečajev sledi teoretični izpit, ki je pripravljen po vzoru evropskega akreditacijskega izpita in je namenjen predvsem ponovitvi pridobljenega znanja in pripravi na evropski izpit.

Tečaji vsekakor predstavljajo temeljno znanje, ki je potrebno pred pričetkom izvajanja celostne transtorakalne ehokardiografske preiskave. Zadnji tečaj je potekal januarja 2018. Vse predstavitve predavanj lahko najdete med učnimi gradivi.